حکمت خسروانی

۱۳۹۲-۰۳-۱۶

گفتگو با دکتر دینانی پیرامون سهروردی و فلسفه اشراق

دکتر دینانی در کشور ما به عنوان احیاگر حکمت خسروانی ،خدمات و تالیفات ارزشمندی داشته اند که از مهمترین آنها ، آخرین تالیف ایشان با عنوان «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار » می باشد.گفتگویی مفصل با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی ، پیرامون سهروردی شناسی و فلسفه اشراق.