بزرگداشت دکتر دینانی

۱۳۹۲-۱۲-۱۴

بزرگداشت «سالک فکرت» و «سالک حکمت»

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مراسم بزرگداشت از دو حکیم فرزانه؛ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر غلامرضا اعوانی را برگزار خواهد کرد. این مراسم روز یکشنبه، ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۲ و ساعت ۱۴ برگزار خواهد شد