کوروش

۱۳۹۱-۰۵-۳۱
آکادمی فلسفه ایران

اسلام آسمانی است، نه عربی!

اسلام علی را با اسلام عربی اشتباه بگیریم. اسلام عربی نه با نوروز بلکه با هیچ بخشی از فرهنگ ایرانی ما سازگار نیست. اینجاست که من به اینها که با نوروز و فرهنگ ایرانی مخالفت می کنند می گویم ببینید آدم از اول هر چه یاد می گیرد، به آن عشق می ورزد. برخی از این علمای ما که با نوروز مخالفت می کنند به این دلیل است که اینها فرهنگشان عربی شده. از اول عربی می خوانند و عربی فکر می کنند. فکر نمی کنند که قرآن آسمانی است حالا به زبان عربی هست، خب باشد. آسمانی بودن با عربی بودن دو تاست.
۱۳۸۹-۰۸-۲۵
روز جهانی فلسفه 2010

دانلود سخنرانی دینانی در روز جهانی فلسفه سال ۱۳۸۹

فلسفه بر پایه گفت ‌و گو و دیالوگ استوار است. راه گفت ‌و گوی درست این است که فیلسوفان بنشینند و با یکدیگر راه نجات و سعادت را کشف کنند و به دیگران بیاموزند. اگر برای فلسفه تعیین تکلیف کنیم و به آن دستور دهیم آن را ذبح کرده‌ایم. فلسفه جزم‌گرا نیست. این موضوع شامل حال همه حتی مذهبی‌ها و پوزیتیویست‌ها نیز می‌شود و آنها هم حق دستور دادن به فلسفه را ندارند.