همایش حکیم طهران

۱۳۹۳-۰۲-۰۳

مسئله «ربط و معاد» دغدغه مدرس زنوزی

پیش نشست همایش ملی حکیم طهران؛ نکوداشت مقام علمی آقاعلی مدرس زنوزی (حکیم مؤسس) با سخنرانی دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان صبح روز دوشنبه، اول اردیبهشت در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد. دکتر ابراهیمی دینانی در ابتدای سخنانش نسبت به مهجوریت عالمی چون آقاعلی زنوزی اظهار تأسف کرد و گفت: البته از این قبیل حکما در جهان اسلام کم نداریم که همچنان در بین ما ناشناخته هستند