هستی و مستی

۱۳۹۲-۰۹-۱۰

آشنایی با کتاب هستی و مستی

دکتر دینانی پس از بحثهای مفصلی که در باب ابعاد فکری و اندیشه‌ای خیام می‌کند، در نهایت بابی را در سخن خود تحت عنوان «معرفت ناب» خیام می‌گشاید و می‌گوید: معرفت ناب معرفت بی غل و غش است و معرفت خالی از شوائب اوهام و معرفت درنیامیخته با تخیلات و وهمیّات، معرفت ناب که به «می ناب» تعبیر شده است، واقعاً بهترین چیز در جهان هستی است. از این روست که از ازل تا روزی که خیام این سخن را می‌گفته و به نظر من تا ابد، «می ناب» از همه چیز اشرف است و هیچ چیز در عظمت و ارزش به پای آن نمی‌رسد
۱۳۹۲-۰۸-۰۹
Existan

هستی و مستی

کتاب "هستی و مستی" روایت غلامحسین ابراهیمی دینانی از دنیای پررمز و راز خیام به همراه تفسیر او از رباعیات این شاعر نامدار ایرانی است. خیام در طرز تفکر و راه و رسم زندگی خود بیش از هر شخص دیگری به سقراط شباهت دارد چرا که او هم همانند سقراط فضیلت را در علم و معرفت عقلانی می‌داند
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
benefit

نیچه: خدا مرده است

شما در ضمن مقایسه ابوالعلاء و زکریای رازی از یک سو، و خیام از سویی دیگر اشاره کردید که خیام را موحد می دانید. لازمه این […]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

چرا آدمی غریب ترین است؟

برای اینکه آدمی می‌اندیشد! آدمی غریب است چون اهل تعقل است و می تواند از خودش فاصله بگیرد. انسان از خودش فاصله می‌گیرد و به خودش […]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

عاقلان نقطه پرگار وجودند

   اجرام که ساکنـان این ایوان اند             اسبــاب تردد خردمنداننـد هان تا سر رشته خرد گم نکنـی            کانان که مدبرند سرگردانند ظاهر این رباعی مشعر بر […]