هرکسی از ظن خود شد یار من

۱۳۸۹-۰۵-۰۱
molavi3

برنامه معرفت اول مرداد ۱۳۸۹

جلسه سوم برنامه معرفت، شرح مثنوی معنوی مولوی است با تفسیر دکتر ابراهیمی دینانی؛ هر کسی از ظن خود شد یار من/ از درون من نجست اسرار من؛ هیچ کس به سر سویدای کسی راه نمی‌تواند بیابد، مولانا که اهل سلوک است می گوید که مردم وقتی مرا می‌بینند از ظن خودشان ارزیابی می‌کنند. این ظن نه در مقابل شک است البته ممکن است در مقابل یقین هم باشد. کسی می‌تواند از درون من با من ارتباط برقرار کند که یا همطراز با من باشد یا بالاتر از من. پس مردم هر گونه ارزیابی، داوری و قضاوت که داشته باشند بر اساس ظن است.