موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۱۳۹۲-۱۲-۱۴
ceremony

بزرگداشت «سالک فکرت» و «سالک حکمت»

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، مراسم بزرگداشت از دو حکیم فرزانه؛ دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و دکتر غلامرضا اعوانی را برگزار کرد. در این مراسم با حضور بزرگان فلسفه و حکمت حوزه و دانشگاه همچون آیت الله دکتر سیدمصطفی محقق داماد، آیت الله سید محمد خامنه ای، دکتر داوری ادرکانی، دکتر کریم مجتهدی، دکتر بهشتی، دکتر پازوکی، دکتر معصومی همدانی و ... برگزار شد.