معمای زمان و حدوث جهان

۱۳۹۴-۰۱-۲۰
The riddle.Of.time

مسئله حدوث ذاتی

در حدوث ذاتی فاصله زمانی مطرح نیست بلکه تأخر مخلوق از خالق به معنی تاخر فعل از فاعل شناخته می شود. همانگونه که میان معلول و علت تامه فاصله زمانی وجود ندارد میان فعل از آن جهت که فعل است با فاعل خود نیز فاصله زمانی تحقق نمی پذیرد. حرکت و گردش یک کلید علت گشوده شدن قفل است بنابراین تقدم گردش کلید بر گشوده شدن قفل یک امر مسلم به شمار می آید ولی در این تقدم و تاخر فاصله زمانی دخالت ندارد. با این همه گشوده شدن قفل اثر گردش و چرخیدن کلید شناخته می شود و در نتیجه یک امر حادث به شمار می آید. کسانی که از حدوث ذاتی سخن می گویند و حادث بودن را یک امر موخر می شناسند به همین معنی از تأخر اشاره می کنند
۱۳۹۳-۰۷-۱۹

تاریخ، گفت و شنود بی پایان حال و گذشته است

اگر گذشته معنی نداشته باشد زمان حال نیز معنی نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت گذشته همیشه در حال، زندگی می کند و ما نیز همواره گذشته را با دیده حال می نگریم. اگر جوامع بشری در ارتباط با وقایع و حوادث گذشته تاریخ به رژه رفتن یک لشکر تشبیه شوند، مورخ همانند عقابی نیست که از بالای یک کوه بلند نظاره گر این رژه بوده باشد. معنی این سخن آن است که انسان نمی تواند در این دنیا بیرون از تاریخ زندگی کند.
۱۳۹۳-۰۲-۱۰

رونمایی از اثر جدید دکتر دینانی «معمای زمان، حدوث جهان»

نمایشگاه کتاب تهران، مانند هر سال، امسال نیز میزبان تازه های کتاب و علاقه مندان به حوزه کتاب و کتاب خوانی است. اثر جدید «دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی» نیز امسال با نام «معمای زمان، حدوث جهان» یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ ساعت ۱۶ رونمایی خواهد شد.
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
Philosophs Pray

نیایش فیلسوف

نیایش فیلسوف، شامل ۲۷ مقاله فلسفی و کلامی استاد دینانی است که در زمان‏های مختلف و مناسبت‏های گوناگون به رشته تحریر در آمده و در یک فاصله زمانی ۲۵ ساله در برخی از کتاب‌ها و نشریات ادواری به چاپ رسیده‏اند. به تعبیر استاد؛ آنچه می‏تواند این مقالات را به یکدیگر مرتبط سازد و از میان آن‌ها قدر جامع و جنس مشترکی به وجود آورد، همان چیزی است که می‏توان آن را نوعی اندیشه و تفکر فلسفی به شمار آورد.