مصلحت

۱۳۹۲-۱۲-۰۹

مصلحت یا فلسفه؟

مخالفان فلسفه می گویند: فلسفه همان گونه که در زمینه علوم طبیعی نقش مهمی به عهده ندارد، در زمینه علوم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیز حرفی برای گفتن ندارد زیرا کلیه امور اجتماعی باید با ملاک «مصلحت» سنجیده شود و «مصلحت» چیزی است که به فلسفه نیازمند نمی باشد. ولی این اشخاص از نکته ای بنیادین غافل مانده اند.