محمود شبستری

۱۳۹۵-۰۱-۰۱
Dr Dinani maarefat 12

برنامه معرفت بیست و هشتم اسفند ۱۳۹۴

برآور پنبهٔ پندارت از گوش / ندای «واحد القهار» بنیوش / ندا می‌آید از حق بر دوامت / چرا گشتی تو موقوف قیامت / درآ در وادی ایمن که ناگاه / درختی گویدت «انی انا الله» / روا باشد انا الحق از درختی / چرا نبود روا از نیک‌بختی / هر آن کس را که اندر دل شکی نیست / یقین داند که هستی جز یکی نیست
۱۳۹۴-۱۲-۲۱
Dr Dinani maarefat 13

برنامه معرفت بیست و یکم اسفند ۱۳۹۴

بر آن رخ نقطهٔ خالش بسیط است / که اصل مرکز دور محیط است / از او شد خط دور هر دو عالم / وز او شد خط نفس و قلب آدم / از آن حال دل پرخون تباه است / که عکس نقطهٔ خال سیاه است / ز خالش حال دل جز خون شدن نیست / کز آن منزل ره بیرون شدن نیست / به وحدت در نباشد هیچ کثرت / دو نقطه نبود اندر اصل وحدت / ندانم خال او عکس دل ماست / و یا دل عکس خال روی زیباست
۱۳۹۴-۱۲-۱۶
Dr Dinani maarefat 3

برنامه معرفت چهاردهم اسفند ۱۳۹۴

از جهل مطلق هرگز علم بیرون نمی آید. آگاهی نابود نمی‌شود و اگر تمام نیروهای عالم هستی با هم اتحاد کنند، نمی‌توانند آگاهی را نابود کنند. آگاهی برتر، آگاهی کمتر را نابود نمی‌کند. آنچه نابود می‌شود، غیرآگاهی است. نابودی را چه کسی می‌فهمد؟ آگاهی می‌فهمد. ما برای اینکه ناآگاهی را بفهمیم، نیازمند آگاهی هستیم. آگاهی است که ناآگاهی را می‌فهمد. برای اینکه میزان ناآگاهی را بفهمیم، به آگاهی نیازمندیم. طلب و همت چیست؟ طلب خواستن و شوق است. همت چیست؟ انسانی همت دارد که تمام نیروهای درونی و برونی بدن او جمع شده باشد.
۱۳۹۴-۱۲-۰۱
DrEbrahimi-Dinani

فکر شما از کجا طلوع می کند؟

عالم معنی بی نهایت است. این بی نهایت معنی، در بی نهایت سخن می آید. آیا بی نهایت معنی تاکنون در سخن آمده است یا هنوز معانی هست که هنوز در سخن نیامده باشد؟ آیا همه معانی به سخن آمده است یا هنوز نیامده است؟ اگر به زبانی الهیاتی بخواهیم سخن بگوییم، مقام ذات حق تبارک و تعالی در سخن نمی آید. ذات حق را در سخن نمی شود بیان کرد. در چه جمله ای می توانی ذات حق را بیان کنی؟ اما صفات او را می توانیم بگوییم
۱۳۹۴-۱۱-۳۰
Dr Dinani maarefat 10

برنامه معرفت سی ام بهمن ۱۳۹۴

کتاب حق بخوان از نفس و آفاق/ مزین شو به اصل جمله اخلاق/ اصول خلق نیک آمد عدالت / پس از وی حکمت وعفت شجاعت / حکیمی راست گفتار است و کردار / کسی کو متصف گردد بدین چار - آفاق، سیر بیرونی است و أنفُس سیر درونی است. هر کسی دوستدار حق است و حق را می خواهد. اساسا حق، مطلوب بالذات است نه بالعرض
۱۳۹۴-۱۱-۲۸
benefit

مائده الهی، نور عقل است

همه درباره آیه نور نوشته‌اند. ابن‌سینا درباره این آیه کتابی دارد. غزالی و ملاصدرا هم همین ‌طور. غزالی با آیه نور آرام گرفت. هستی خود یعنی نفسانیت. اگر نور حق تعالی به شما نرسد، خواسته‌ های روزمرگی باقی خواهد ماند. اگر آن نور معرفت به شما برسد، در قفس باز می‌شود و شما را از این قفس تنگ نجات می‌دهد. وقتی که روز روشن می‌شود، شمع‌ها و لامپ‌ها دیگر نقشی ندارند؛ نور معنویت هم همین‌ طور است. اگر بر کسی بتابد، همه چیز را مستهلک می‌کند. مائده الهی، نور عقل است. مائده زمینی همین غذاهایی است که می‌خوریم.