متن تفسیر ابیات سعدی

۱۳۹۲-۰۵-۱۳
Dr Dinani maarefat 7

برنامه معرفت صدقسمت دوم (صوتی)

بررسی اندیشه های ملاصدرا ، سهروردی ، سعدی ، حافظ توسط دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت .
۱۳۹۱-۰۹-۲۷
maarefat-1391.10.29-02

برنامه معرفت بیست و چهارم آذر ۱۳۹۱

خلاف طریقت بود کاولیا/تمنا کنند از خدا جز خدا/گر از دوست چشمت بر احسان اوست/تو در بند خویشی نه در بند دوست/تو را تا دهن باشد از حرص باز/نیاید به گوش دل از غیب راز
۱۳۹۱-۰۹-۱۷
maarefat-behind

برنامه معرفت هفدهم آذر ۱۳۹۱

یکی خرده بر شاه غزنین گرفت/که حسنی ندارد ایاز ای شگفت/گلی را که نه رنگ باشد نه بوی/غریب است سودای بلبل بر اوی!/به محمود گفت این حکایت کسی/بپیچید از اندیشه بر خود بسی/که عشق من ای خواجه بر خوی اوست/نه بر قد و بالای نیکوی اوست
۱۳۹۱-۰۹-۱۰
۲۹mordad

برنامه معرفت دهم آذر ۱۳۹۱

گفتم از آسیب عشق روی به غاری نهم/عرصه غارم گرفت حسن جهانگیر او/با همه تدبیر خویش ما سفر انداختیم/روی به دیوار غار چشم به تقدیر او/کشته معشوق را درد نباشد که خلق/زنده به جانند و ما زنده به تاثیر او/در همه گیتی نگاه کرده و باز آمدم/صورت کس خوب نیست پیش تصاویر او
۱۳۹۱-۰۹-۰۷

برنامه معرفت بیست و ششم آبان ۱۳۹۱

یــکی کـــرد بـــر پارســایی گــــذر/به صـورت جـهود آمـدش در نظر/قــفـــایی فــروکــوفــــت بر گــردنــش/بـبـخــشید درویـش پیراهـــنــش/خجل گفت کانچه از من آمد خطاست/ببخشای بر من چه جای عطاست/به شــکرانه گفـته بـه ســر بیــستم/که آنـم پنـداشــتــی نیــســتـــم
۱۳۹۱-۰۸-۲۱

پیام الهی ، آیا ارضای احساسات است یا بیداری عقل؟

اینهایی که ادعای معنویت این روزها می کنند ، پیامشان را به صورت یک کالا عرضه می کنند .پیام معنوی خودش را به صورت کالا در می آورند . چقدر خطرناک است . فکر میکنه داره تبلیغات خوب میکنه .گاهی من میبینم که این کلیسا ها یک تبلیغاتی می کنند ، که حالا همه ادیان هستند متاسفانه که داخل زر ورق می پیچانند و فکر می کنند که حالا خیلی کار خوبی می کنند