متن تفسیر ابیات حافظ

۱۳۹۲-۰۵-۱۳
Dr Dinani maarefat 7

برنامه معرفت صدقسمت دوم (صوتی)

بررسی اندیشه های ملاصدرا ، سهروردی ، سعدی ، حافظ توسط دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت .
۱۳۹۱-۰۷-۰۷

معنی ظاهر و باطن+دانلود ویدئو

ماکلمه ظاهر و باطن را راحت به کار می بریم .همه مردم می گویند (این ظاهر است و این باطن است ) اما باطن یعنی چی […]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد …

انسان است که خُلقش غیر از خَلق است خُلق همان باطن انسان است و مَلَکات نفسانی است که می‌شود اخلاق و اکتساب هم شده و به تمرین و ممارست گاهی هم ممکن است موهبت الهی باشد
۱۳۹۰-۰۴-۱۷
Dr Dinani maarefat 13

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد

به حسن و خلق و وفا کس به یار ما نرسد/تو را در این سخن انکار کار ما نرسد/اگر چه حسن فروشان به جلوه آمده‌اند/کسی به حسن و ملاحت به یار ما نرسد/به حق صحبت دیرین که هیچ محرم راز/به یار یک جهت حق گزار ما نرسد/هزار نقش برآید ز کلک صنع و یکی/به دلپذیری نقش نگار ما نرسد