فیض کاشانی

۱۳۹۵-۰۱-۰۴
Dr Ebrahimi Dinani marefat (4)

ویژه برنامه معرفت سوم فروردین ۱۳۹۵

بهار آمد بیا بلبل نوا کن / بساط شور و شادی را بپا کن / بزن بال و پری در دشت و صحرا / که ماه روی گل شد عالم آرا / اگر با دل کنار گل نشینی / هزاران راز را در او ببینی / بود پیغام گل بهتر ز بلبل / که بلبل می نوازد قصه گل / ولی پیغام گل از دلستان است / که بویش لذت روح و روان است / همان بویی که یوسف را صفا داد / صفایش چشم بابا را شفا داد
۱۳۹۳-۱۰-۱۴
Davani

خطر واقعی در انکار عقلانیت است

خطر واقعی در اخباری‌گری نیست بلکه در انکار عقلانیت است در واقع خطر آن‌جایی است که کسی به بهانه عمل به اخبار معصومین (ع) منکر عقلانیت شود. این انکار عقل خطرناک است و باید از آن ترسید.وقتی مسأله بغرنج می‌شود که کسی یا جریانی راه عقلانیت را مسدود کند. بستن راه عقل خطری است که اخباری و اصولی، شیعه و سنی و همیچنین مسلمان و مسیحی ندارد.