فکر وذکر

۱۳۹۱-۰۶-۰۳

چرا خداوند بنده اش را دعوت به گریه می کند

نفس تضرع مطلوب است ( وأذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه) این مطلوبی نفس تضرع از این جهت است که هر چه تضرّع بیشتر باشد انقطاع از این عالم بیشتر است .وگاهی بعضی گله می کنند که ما دعا کردیم و مستجاب نشد در حالی که خداوند گفته بود { ادعونی استجب لکم } تخلف که در وعده خداوند نیست . ولی بسیاری اوقات می شود که آدم مومن دعا می کند اما مستجاب نشده . ولی این چنین فردی باید به این نکته توجه کند که زاری اش لبیک حقّ است . و توجه ندارد که خود این زاری چقدر ارزش دارد
۱۳۹۱-۰۶-۰۳

تفاوت ذکر با ورد

ذکر با ورد چه فرقی دارد ؟ اینهایی که به زبان می گوییم ورد است یا ذکر است ذکر به فکر نزدیکتر است ذکر این است که توجه باطنی به حقّ داشته باشید اما ورد این است که به زبان بگویید