شعاع اندیشه و شهود در سهروردی

۱۳۹۳-۰۶-۱۶
Professor.Gholahossein.Ebrahimi.Dinani

فلسفه ایران و سهروردی (مصاحبه)

اگر بخواهیم آگاهی به هستی، جهان هستی و روح داشته باشیم از نان شب برای ما شناخت سهروردی، واجب تر است و اگر بخواهیم نادان باقی بمانیم هیچ نیازی به سهروردی نداریم، اما این آگاهی از تاریخ، فرهنگ، تفسیر سهروردی از اسلام و قرآن نیازمند شناخت است چون سهروردی خدا را نور می داند و اینها همه آگاهی است. دینی که همه اش عقل نباشد به درد نمی خورد. من تمام اسلام را عقل می دانم
۱۳۹۱-۰۹-۱۶

رد اشکال وجود ذهنی توسط سهروردی

دکتر ابراهیمی دینانی ، در کتاب «شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی » دیدگاه سهروردی در باب وجود ذهنی را به دقت موشکافی کرده اند . متن حاضر نوشتاری است که از این کتاب ارزشمند استاد ، تهیه شده است . این نوشتار در جهت درخواست دوستانی است که مطالب فنی تری در باب فلسفه و آثار استاد از ما داشتند.
۱۳۹۱-۰۹-۱۲

نه از من و نه از غیر من ، به هیچ وجه تقلید نکنید!

نه از من و نه از غیر من ، به هیچ وجه تقلید نکنید. چون که معیار تشخیص در امور برهان است . عین عبارت شیخ شهاب الدین سهروردی در این باب چنین است :«..... و لا تقلّدونی ّ و غیر ، فالمعیار هو البرهان .....» [التلویحات صفحه ۱۲۱]
۱۳۹۱-۰۶-۰۶
Sohrevardi

دانلود کتاب “مونس العشاق” سهروردی

«مونس‌العشاق» یا « رساله فی حقیقه العشق »رساله‌ای است که به دوازده فصل نسبتا کوتاه تقسیم شده است در «مونس‌العشاق» هشت فصل نخست آن سهروردی داستانی […]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

نور در فلسفه شیخ اشراق

نخستین دامی که پیش پای یک فیلسوف نهاده شده و هر لحظه ممکن است اندیشه وی را در معرض خطر انحراف قرار دهد، چیزی جز دام سفسطه نمی‌باشد. کوشش اندیشه هنگامی به ظهور می‌نشیند که شخص اندیشمند از این ورطه هولناک رهایی یابد و راه خود را به سوی واقعیّت بازجوید. برای اثبات هستی و وجود عالم خارج تنها به دو چیز می‌توان توسّل جست
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

اقوال وعقائد حکما در باب وجود ذهنی

صدرالمتألّهین در باب امتناع تناقض علاوه بر وحدت‌های مشهور هشت‌گانه، وحدت حمل را نیز معتبر دانسته است. معنی سخن وی این است که یک شیء به حمل اولی ذاتی نمی‌تواند هم جزئی باشد و هم کلی، ولی همین شیء در عین اینکه به حمل اولی ذاتی جزئی است می‌توان آن را به حمل شایع صناعی یک امر کلی به شمار آورد. در مورد وجود ذهنی نمی‌تواند به حمل اولی ذاتی هم جوهر باشد و هم عرض ولی همین معلوم جوهری در عین اینکه به حمل اولی ذاتی جوهر است، می‌توان آن را به حمل شایع صناعی یک عرض به شمار آورد.