شطح

۱۳۹۵-۰۷-۱۱
benefit

شطحیات عرفا منافی عقل نیست

در شطحیات، از جهت معنی و مضمون چیزی که برخلاف مقتضای شرع و عقل باشد، وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت در هر پیکره ای از اندیشه یک وجه ایجابی وجود دارد و این همان چیزی است که چند و چون دست یافته های اندیشه را بیان می کند. اما آنچه در گفتار آمده همچنین اشارتی نهایی دارد به آنچه نیندیشیده باقی مانده است. مرزهای دانش تنها یادآور آنچه در بر نمی گیرند نیز هستند. یکی از فلاسفه بزرگ و معاصر مغرب زمین می گوید: «آن زمان که فلسفه همه چیز را روشن کند، مهمترین چیز همچنان ناروشن باقی می ماند چیزی که آن را بیان نمی توان کرد و تنها نشان می توان داد، ادراک جهان بیرون از جهان است، همچنان که معنی لفظ در قالب لفظ محصور و محدود باقی نمی ماند.»
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
philosophy

فکر چگونه می اندیشد؟

عظمت فکر در این است که فکر به خود فکر می کند. یعنی اندیشه به خود می اندیشد. معنای این امر این است که: اندیشه خود را موضوع خود قرار می دهد. به عبارت دیگر: به بالا می پرد و روی خودش سوار می شود. یعنی خودش از بالا به خودش نگاه می کند. این امر مستلزم یک جهش است و این جهش همان چیزی است که من از آن به «فاصله گرفتن از خود» تعبیر می کنم. یعنی فکر، خود فکر را موضوع قرار می دهد و از بالا به خودش نگاه می کند
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
IMG00004910

خرد جاویدان، منطقه ای و نژادی نیست

سهروردی بیش از هر کس دیگری فلسفه یونان را می‌شناخته و بسیاری از آثار سهروردی به سبک یونانیان بوده، اما می‌دانسته است که در مقابل یونان یک حکمت برتری هم وجود دارد و آن هم حکمت ایران باستان است. سهروردی میان دو جریان مهم فلسفی در جهان یعنی فلسفه یونان و حکمت ایران باستان پیوندی محکم و جدایی‌ناپذیر می‌بیند، آثار سهروردی تنها کتاب حکمه‌الاشراق نیست، مثل ابن سینا در چندین کتاب حکمت یونان را توضیح داده، اما می‌گوید حکمتی دیگری در عالم وجود دارد که مورد غفلت واقع شده و آن هم حکمت ایران باستان است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
molavi6

آیا می توان گفت که دین یک راز است؟

دین روزآمد هست. چون دین برای زندگی انسان‌ها فرود آمده است، منتها باید تفسیر شود. تفسیر باید روزآمد شود. آن وقت ما هر حرفی که می‌زنیم، تفسیر است. قرآن بدون تفسیر ممکن نیست. حتّی کسانی که می‌گویند: قرآن قابل تفسیر نیست خود آن‌ها هم تفسیر می‌کنند. بدون تفسیر نمی‌توان هیچ کتابی خواند. شما هر کتابی را که بخوانید دارید آن را تفسیر می‌کنید. روز آمدی دین به این معناست که باید نسبت به مسائل روز، پاسخگو باشد و اگر نبود، معلوم می‌شود که مفسران دین کوتاهی کرده‌اند یا نتوانسته‌اند آن را فهم کنند.
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
rain

پایانی برآغاز

انسان بدون توجه به واقع یا آنچه واقعیت خوانده می‌شود، نمی‌تواند زندگی کند و از ادامه زندگی خود سخن بگوید، زیرا صرف نظر از واقعیت، همه چیز لغو و بدون معنا خواهد بود. با این همه، درباره این مسأله سخن بسیار گفته می‌شود که آیا واقعیت تنها‌‌‌ همان چیزی است که در گذشته تحقق پذیرفته یا اینکه آنچه ممکن بوده است، تحقق پذیرد و تحقق نیافته و آنچه در آینده ممکن است تحقق پذیرد نیز از شئون واقعیت شناخته می‌شوند؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
common-terms

عقل و عشق

راه فاصله دور یا نزدیکی است که میان انسان و خواسته های او کشیده شده است . سختی یا آسانی ، در پیمودن این راه با میزان بزرگی یا کوچکی «هدف» و «مقصد» سنجیده می شود . اما این میزان ، به عکس میزان های دیگر است .زیرا هر اندازه مقصد بزرگتر باشد ،سختی پیمودن راه را کوچکتر می نمایاند،چنانکه کوچک بودن مقصد می تواند آن سختی را دوچندان کند.