سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

۱۳۹۳-۰۲-۰۶

علم عنایی حق تعالی

در نظر فیلسوف بزرگ، حکیم ابن سینا، حق تبارک و تعالی ذات خود را به گونه ای تعقل می کند که به واسطه این تعقل، وجود همه موجودات ممکن خواهد بود. به عبارت دیگر، می توان گفت موجودات عالم هستی از لوازم ذات حق تبارک و تعالی هستند و از تعقل او به ظهور و بروز می رسند. به این ترتیب، عنایت معنی پیدا می کند و تقدم تعقل نیز آشکار می شود.
۱۳۹۲-۱۲-۰۱

رابطه نظم،ربط و کلی طبیعی

نکته ای که دارای اهمیت بنیادی است و باید مورد توجه قرار گیرد این است که وقتی ابن سینا و پیروان او از موجود بودن کلی طبیعی در جهان خارج سخن می گویند هرگز ادعا نمی کنند که یک موجود به قید کلی بودن در جهان خارج موجود است، بلکه مقصود آنها از این سخن آن است که آنچه می تواند به وصف کلی موصوف گردد و معروض کلی واقع می شود یک موجود خارجی است.
۱۳۹۲-۰۲-۲۱

متن و فیلم کامل مراسم رونمایی از کتاب جدید دکتر دینانی

متن کامل سخنرانی دکتر دینانی به همراه حواشی آن (حضور استاد دینانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )
۱۳۹۲-۰۲-۰۸
Ibn Sina

سخن ابن سینا و بیان بهمنیار

دکتر دینانی در مقدمه این کتاب به رد قاطع نو افلاطونی بودن این فیلسوف قرن پرداخته است .همچنین این کتاب حاوی جدیدترین نظرات فلسفی حکیم دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی است که ضمن نقل کلام ابن سینا و نقد و بررسی آن ، نظرات خود را در لابلای مطالب بیان نموده اند .