زمان

۱۳۹۲-۰۸-۰۵

اثر در دست نگارش دکتر دینانی

این روزها مشغول نگارش اثری درباره زمان هستم، به هر حال می‌ دانید کارهای من خیلی حساب‌ شده نیست و نظم خاصی ندارد و نمی‌ توانم هیچ وقت بگویم که هفته‌ ای چند روز یا چند ساعت کار و مطالعه می ‌کنم، این تنها بستگی به حالم دارد یک وقت می‌شود که یک ماه اصلاً نمی‌نویسم و هیچ کاری نمی‌‌کنم اما یک ماه می ‌خوانم و می ‌نویسم متأسفانه یک کمی دچار حالات هستم