دکتر ضرغامی

۱۳۹۲-۱۰-۲۷
۰۸

تجلیل از دکتر دینانی در سومین جشنواره تلویزیونی جام جم

وقتی که آقای دینانی صحبت می کنند، خواص و عوام، با هر طرز فکر و با هرنگرشی می نشیند و فلسفه ای که آقای دینانی دارد می گوید که عین توحید و خداشناسی و هدایت همه مردم است و باعث شادابی جانها می شود استفاده می کند. آیا همه می توانند این کار را بکنند؟ آیا هر کسی هم که علم فلسفه را دارد می تواند این کار را بکند؟ نه! لذا باید قدر بدانیم