دانلود کلاس دکتر دینانی

۱۳۹۱-۰۸-۲۳

فلسفه نور از دیدگاه شیخ نجم الدین کبری

شیخ نجم الدین کبری روی مساله نور خیلی تکیه داشت . سهروردی هم که فیلسوف نور است . اتفاقا اینها تقریبا معاصر هم بودند اما همدیگر را ندیده بودند . با این تفاوت که شیخ نجم الدین کبری یک عارف است اما سهروردی یک فیلسوف اشراقی است
۱۳۹۱-۰۸-۲۲
۲۶shahrivar

دایره عقل برنقطه مرکزی عقل

دایره قلب که بر نقطه مرکزی عقل استوار می گردد واسطه ای است که همواره زوج و فرد یا واحد و کثیر را به هم مرتبط می سازد واسطه بودن قلب در میان واحد و کثیر و زوج و فرد، سرّی از اسرار است که در این آیه، از آیات قرآن کریم به آن اشاره شده است {ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون ففرّوا الی الی الله}
۱۳۹۱-۰۸-۲۰

اسم اعظم از دیدگاه شیخ نجم الدین کبری

اسم اعظم به هر یک از اولیای خداوند داده شده و می توانند با آن اسم خدا را بخوانند وقتی گفته می شود اولیای خداوند از اسم اعظم او برخوردارند ، منظور این است که ولیّ خدا ، خدا را به هر اسم بخواند آن اسم اعظم خواهد بود .اسم ولیّ نیز از اسما خداوند است . بنابراین در زبان اولیا هر اسمی از اسما او اعظم است .بایزید بسطامی نیز به حکم اینکه یکی از اولیای خداوند شناخته می شود هر یک از اسمای الهی را اسم اعظم می شناسد .
۱۳۹۱-۰۸-۱۹
Dr Dinani maarefat 15

برنامه معرفت نوزدهم آبان ۱۳۹۱

به حق مهـر و وفایی که میان مـن و توسـت/که نه مهر از تو بریدم ، نه به کس پیوستم/پیش از آب و گل من ، در دل من مهر تو بود/با خـود آوردم از آنجا ، نه به خود بر بســتم
۱۳۹۱-۰۸-۱۸

تفاوت عقل شهودی و عقل استعدادی

یک مقداری ماباید در معنی عقل توسعه ای بدهیم که کمتر هم به آن توجه می شود .تا می گوییم عقل بیشتر روی عقل کاربردی ذهن ها متوجه میشود . که عقل کاربردش در فلان شخص چه جوری بود .مثلا ارسطو این کار را کرد و انیشتین و.... که مصادیق در ذهن ما می آید .خوب این به یک معنی غلط نیست اما
۱۳۹۱-۰۸-۱۷

عوالم از دیدگاه عرفا

شیخ نجم الدین کبری می گوید باور نکن که آسمان مشهود تو در عالم غیب همین آسمان است که در اینجا به مشاهده می پردازی .بلکه در عالم غیب آسمان هایی به مراتب لطیف تر ، زیبا تر از این آسمان بوده و تعداد آن نیز به شمار ما در نمی آید .او سپس می افزاید هر اندازه صفای باطن تو افزایش پیدا کند آسمان نیز زیباتر و روشن تر آشکار می گردد .