دانلود هفتگی برنامه معرفت

۱۳۹۱-۱۲-۲۰
۲۹mordad

برنامه معرفت هجدهم اسفند ۱۳۹۱

بحث ما رسیده بود به تعریف حکمت و انواع حکمت که راجع به حکمت نظری و شاخه های آن بحث شد، رسیدیم به حکمت عملی که خواجه نصیر حکمت عملی را در سه مرحله تعریف نمودند، یکی تهذیب اخلاق بود و تدبیر منزل و سیاست مدن. در رابطه با کتاب تهذیب ، خواجه نصیر کتاب اخلاق ناصری را برای عوام نوشت و کتاب اوصاف الاشراف را برای خواص نوشت .در هر دوی آنها بر مبنای شریعت و حکمت با استناد به آیات و روایات خیلی زیبا بحث کردند و رسیدیم به دو قسمت بعدی . مقوله تدبیر منزل و سیاست مدن. خواجه نصیر در تدبیر منزل ، بیشتر رساله تدبیر منزل ابوعلی سینا را توضیح داده است اگر چه آنجا باز هم تنقیح مناط زیاد می بینیم و از آیات و روایات هم استفاده می کند این را توضیح بفرمایید تا برسیم به سیاست مدن.
۱۳۹۱-۱۲-۱۹
Dr Ebrahimi Dinani marefat (8)

برنامه معرفت یازدهم اسفند ۱۳۹۱

همان طور که استحضار دارید سیری داریم در گلشن اندیشه های ناب و ماندگار خواجه نصیر طوسی که رسیدیم به حکمت عملی . خواجه نصیر طوسی ، یک آسیب شناس واقعی در روزگار خودش بوده است که طبابت او امروز هم به کار ما می آید مخصوصا در حوزه حکمت عملی .خواجه حکمت را به حکمت عملی و نظری تقسیم کرده اند که حکمت نظری سه قسم اصلی داشت الهیات و طبیعیات و ریاضیات که استاد درباره آنها توضیح دادند به زیبایی . امروز و در این جلسه می رسیم به حکمت عملی . حکمت عملی را نیز ایشان به سه مقوله تقسیم می کنند: تهذیب اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. و برای تشریح و تبیین آنها کتاب های مختلفی هم نوشته اند. استاد اگر اجازه بفرمایید ما از تهذیب اخلاق ایشان شروع کنیم .ایشان کتاب اخلاق ناصری را بر همین مبنا تهیه می کنند که اگر حضرت عالی توضیحی درباره فلسفه تهذیب اخلاق و هم توضیح این کتاب ، مطلب را شروع کنید خوب است .
۱۳۹۱-۱۱-۱۵
Dr Dinani maarefat 1

برنامه معرفت سیزدهم بهمن ۱۳۹۱

سیری داریم در اندیشه های حکمی –فلسفی و عرفانی خواجه نصیر طوسی که گفتگوهایی که این بزرگوار انجام داده اند براساس کتاب نفیس و ارزشمند « خواجه نصیر طوسی ،فیلسوف گفتگو » حضرت استاد دینانی ؛ رسیدیم به نامه ای که صدرالدین قونوی به ایشان نوشته و حول محورهایی از ایشان پرسش کرده که در این کتاب تحت عنوان «هماهنگی شهود و اندیشه در یک گفتگوی شکوهمند » که خیلی اسم با مسمّایی است ، آورده شده است .
۱۳۹۱-۱۱-۱۳
Dr Dinani maarefat 7

برنامه معرفت پانزدهم دی ۱۳۹۱

در خدمت اندیشه پربار و فراگیر خواجه نصیر طوسی هستیم ، شخصیتی ذوابعاد در حوزه فلسفه ، حکمت ، عرفان ، اخلاق ، نجوم ، ریاضی وعلوم پزشکی و حتی ادبیات و شعر و شاعری . واقعا شخصیت خیره کننده ای است که راجع به آداب گفتگوی ایشان در جلسه پیش بحث شد و امروز می خواهم یک مقدار جزئی تر به مسائل نگاه بکنیم که ایشان در زمینه گفتگو از چه مولفه هایی استفاده می کند
۱۳۹۱-۱۱-۰۶
۲۹mordad

برنامه معرفت ششم بهمن ۱۳۹۱

« ما یَجِدُهُ العالم علی سبیل الوجدان والکشف و لا البرهان والکسب و لا علی طریق الاخذ بالایمان و التقلید فإنّ کلّاً منهم معتبراً بحسب مرتبتهم لکنّه لیس الخبر کالاتصال »اینجا خیلی ذوق را در یک مرتبه عالی برده؛ یعنی هست در حقیقت . تعریفی که از ذوق می دهد غیر از آن چیزی است که در اصطلاح متعارف به آن ذوق گفته می شود .اولا خود واژه ذوق چنانکه می دانید .ذوق به معنی چشیدن . ذاق یعنی چشید . اینکه میگیم فلانی با ذوق است . و من لم یَذُق لم یُدرِک . خود چشیدن هم یک نوع ادراک است .ذوق هم یک ادراک است اما ادراک ویژه ای است ببینید ، شما یک وقتی می بینید یک وقت می شنوی ، یک وقت استدلال می کنی یک وقت تخیل می کنی ، همه اینها ادراکات است ، یک چیزی را میگم که چنان مزه دارد ، و چنان مزه ندارد ، اوصافش را برای شما میگن .یک وقتی می چشی ، آنچه که می چشی با همه آنهایی که شنیدی فرق دارد . ذوق چشیدن است منتها ؛ یکبار چشیدن حسی است که به آن ذائقه می گوییم
۱۳۹۱-۱۰-۱۸

سقراط جهان اسلام ، خواجه نصیر طوسی است !

من اغراق نمی گویم خواجه نصیر ، سقراط جهان اسلام است .چون اهل گفتگوست .ای کاش گوش جهانیان به آداب سخن گفتن آشنا میشد .و با همدیگر به درستی سخن می گفتند . اثری از آثار جنگ پیدا نمی شد