جرکت جوهری

۱۳۹۵-۰۶-۲۴
rain

رزق تخیل و تعقل

نام خداوند، کلیدی است که گنجها را می گشاید. خداوند به مقتضای رحمت واسعه، روزی رسان است. هر موجودی یک روزی دارد و خداوند روزی رسان علی الاطلاق است اگر چه آن موجود، از اطاعت حق، سر باز زند. خداوند به شرط عبادت کردن، روزی نمی دهد و لا بشرط است. افرادی که دشمن حقیقت اند یا مشرک و منکرند از روزی، محروم نمی شوند زیرا رحمت خداوند عام است.
۱۳۹۵-۰۶-۰۳
IMG00004910

سخنرانی دینانی در همایش «حکیم هزاره ها»

ابن‌سینا انسان شگفت‌انگیزی است و باید بارها کتاب‌های شفا و نجات او را خواند. کتاب «التعلیقات» وی که دوباره چاپ شده کتاب بی‌ نظیری است. من نیز اگرچه معروف به صدرایی هستم معتقدم که حرکت جوهری ملاصدرا بزرگترین ابتکار اوست اگر عمری باقی مانده باشد می‌نویسم که ابن ‌سینا به حرکت جوهری اشاره کرده است اما چون بهمنیار شاگرد وی آن را انکار کرده دیگران هم می‌گویند ابن ‌سینا به چنین چیزی اعتقاد نداشته است.
۱۳۹۵-۰۳-۰۲
Dr-Dinani-Philosophy

فلسفه و نظم جهانی

کوه و دریا و گردش زمین و سیارات همه منظم در جای خودشان قرار دارند و حرکت می‎کنند و دارای نظم خاصی هستند، ولی انسان نظم‎شناس نظم خودش را نمی‎شناسد و آن را نمی‎فهمد. باید گفت انسان همه‎ی نظم را می‎فهمد اما خودش گاهی بی‎نظمی می‎کند. اما برای خداوند همه ‌چیز نظم است، چون خودش ناظم است. حال اینجا باز سؤال پیش می‎آید که خداوند ناظم است یا صانع و یا مبدع؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

چرا ملاصدرا در عالم شخص بزرگی است؟

خداوند جهان را آفرید، خدا جوهر را آفرید. خلق جوهر یعنی خلق حرکت پس حرکت از جوهر جهان قابل انفکاک نیست. هر وقت زوجیت را از عدد چهار گرفتیم می‌توانیم حرکت را از جهان بگیریم. دینانی با طرح این پرسش که فعل عقل چیست؟ فعل عقل، عقلانیت است و عقلانیت یعنی حرکت، اظهار داشت: حرکت جوهری ملاصدرا یک نظریه بسیار عمیقی است که باید از نو آن‌را شناخت.