تکریم مقام معلم

۱۳۹۳-۰۲-۲۳

دانشجو، هیچ نخواند بهتر از آن است که غلط بخواند!

به مناسبت هفته معلم دکتر دینانی در «واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد تهران» سخنرانی با عنوان تکریم مقام معلم داشتند که در ادامه مطالعه خواهید نمود. این سخنرانی در ۱۴ اردیبهشت ماه ۹۳ و در جمع کثیری از دانشجویان، فرهیختگان و اساتید دانشگاهی ایراد شد. فایل متنی و صوتی این سخنرانی برای استفاده شما عزیزان در اینجا قرار می دهیم.