تفسیر ابیات حافظ

۱۳۹۴-۰۱-۱۳

بنیادی ترین پیام حافظ

حافظ پیام آزادی به ما داده، یعنی اگر وابسته شوی دیگر آزاد نیستی. مشخص نیست او چطور زندگی کرده، اما به هر حال خوب زندگی کرده است، وابسته و ریاکار نبوده، به همین جهت قیام اول او آزادی و نتیجه‌ آن پرهیز از ریاکاری بوده است. بنیادی‌ ترین پیام‌های حافظ را می‌شود در آزادی و پرهیز از ریاکاری و دورویی خلاصه کرد. وای به حال جامعه‌ ای که ریاکاری سراپای آن را فرا بگیرد، ریاکاری، انحطاط است. ریاکاران و منافقان در قرآن کریم مذمت شده‌اند، چون ام‌الفساد است. جامعه‌ای که در آن ظاهر و باطن آدم‌ها یکی نیست چه امن عیشی در آن هست؟
۱۳۹۲-۰۷-۱۹

آیا عرفان، مرادف با حزن است؟

عرفان تمامی شاد است و شور و عشق و در عرفان حزن و غم نیست، غم فراق هست اما غم لذیذ ترین چیز است و در عین اینکه غم است خیلی لذت بخش است هیچ عاشقی غم فراق را با همه‌ عالم عوض نمی‌کند و عرفان مملو و سرشار از شادی و شور و عشق و هیجان نسبت به معشوق است
۱۳۹۰-۰۳-۰۶

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند

آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند/آیا بود که گوشه‌‌ی چشمی به ما کنند/دردم نهفته به ز طبیبان مدعی/باشد که از خزانه‌ی غیبتم دوا کنند
۱۳۹۰-۰۲-۳۰

عکس روی تو چو در آیینه جام افتاد

عکس روی، تجلی حق است همیشه ظهورش در تجلی است اصلاً ظهور یعنی تجلی حق تبارک و تعالی عکس روی یعنی تجلی صفت جمال روی معمولاً جنبه‌ی صفات جمالی حق است نه جلالی، جمالی لطفت است و وقتی از رخ صحبت می‌کند به صفات لطف و جمالی اشاره دارد.
۱۳۹۰-۰۲-۲۳

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

غزل عرشی ای است و زبان عرشی و حافظ به طور کلی انسان عرش است. البته سخن همیشه نشیب و فراز دارد هر گوینده‌ای سخنش نشیب و فراز دارد. خصلت سخن نشیب و فراز داشتن است هیچ کس نیست که همیشه یکنواخت و در یک سطح سخن بگوید، گوینده هر چه قوی باشد یا هر چه ضعیف سخن نشیب و فراز دارد و از جمله سخن حافظ گاهی عرشی است و گاهی هم زمینی است و زمانی هم که زمین صحبت می‌کند ناظر به عرش است.
۱۳۹۰-۰۲-۱۶

جلوه ای کرد رخش دید ملک

رخ یعنی صورت، صورت شیئ یا وجهه‌ شیئ و هر انسانی همه‌ هویتش در وجه اش پیداست شما اگر بخواهید شخصی را بشناسید به صورتش نگاه می‌کنیدشما در صورت همه چیز را می‌بینید، جلوه‌ای کرد رخش جلوه‌ی تجلی حق بود تجلی حسن بود در صورت یعنی یک جلوه‌ی کامل بود، شما اگر یک شخص را دستش را ببینی شما نمی‌شناسی، پایش را ببینی نمی‌شناسی ولی اگر تنها عکس صورتش را به شما بدهند شما شناسایی می‌کنید