اندیشه های شیخ عطار

۱۳۹۲-۰۶-۰۲
Dr Ebrahimi Dinani marefat (9)

برنامه معرفت اول شهریور ۱۳۹۲

ابن سینا حکمت را به دو نوع تقسیم کرده است : حکمت یونانی (یا حکمت بحثی) حکمت ذوقی. آیا حکمت ذوقی با حکمت خسروانی یکی است و فرق این سه حکمت با هم دیگر در چیست
۱۳۹۲-۰۵-۲۶
maarefat-1391.10.29-02

برنامه معرفت ۲۵ مرداد ۱۳۹۲

برنامه معرفت این هفته در فصلی جدید با محور کتاب تازه منتشر شده دکتر ابراهیمی دینانی با عنوان «سخن ابن سینا و بیان بهمنیار» آغاز شد. در این برنامه ضمن معرفی اجمالی ابن سینا، استاد به بررسی اندیشه های فلسفی ابن سینا و بیان مطالبی نو در حوزه حکمت و فلسفه اسلامی می پردازند
۱۳۹۲-۰۵-۱۹
Dr Ebrahimi Dinani marefat (8)

برنامه معرفت هجدهم مرداد ۱۳۹۲

پیش مردی رفت از مردان راه/گفت پندی ده که رهبر باشدم/زین چنین صد ملک بهتر باشدم/گفت بنگر تا ترا ای شهریار/کار دنیا چند میآید بکار/کار دنیا آنچه باشد ناگزیر/آن قدر چون کرده شد آرام گیر
۱۳۹۲-۰۵-۱۲
۲۹mordad

برنامه معرفت یازدهم مرداد ۱۳۹۲

در رهی میرفت شبلی دردناک/دید دو کودک در افتاده بخاک/زانکه جوزی در میان افتاده بود/هر دو را دعوی آن افتاده بود/هر دو از یک جوز میکردند جنگ/شیخ گفتا کرد میباید درنگ/تا من این جوز محقر بشکنم/پس میان هر دو تن قسمت کنم
۱۳۹۲-۰۵-۰۴
Dr Ebrahimi Dinani marefat (9)

برنامه معرفت چهارم مرداد ۱۳۹۲

کاملی گفتست آن بیگانه را/کاخر ای خر چند روبی خانه را/چند داری روی خانه پاک تو/خانه چاهی کن برافکن خاک تو/تا چو خاک تیره برگیری ز راه/چشمهٔ روشن برون جوشد ز چاه/آب نزدیکست چندینی متاب/چون فرو بردی دو گز خاک اینت آب
۱۳۹۲-۰۴-۲۸
Dr Ebrahimi Dinani marefat (5)

برنامه معرفت بیست و هشتم تیر ۱۳۹۲

رهبری بودست الحق رهنمای/میهمانی خواست یک روز از خدای/گفت در سرش خداوند جهان/کایدت فردا پگه یک میهمان/روز دیگر مرد کار آغاز کرد/هرچه باید میهمان را ساز کرد/بعد از آن میکرد هر سوئی نگاه/پیش درآمد سگی عاجز ز راه/مرد آن سگ را برانداز پیش خوار/همچنان میبود دل در انتظار/تا مگر آن میهمان ظاهر شود/هدیهٔ حق زودتر حاضر شود