انجمن حکمت و فلسفه ایران

۱۳۹۲-۰۸-۰۶

آگاهی، حقیقت ذات اضافه است

ماهیت علم، حیث التفاتی است. آگاهی خودیتی ندارد مگر اینکه آگاهی از چیزی باشد. آگاهی یعنی توجه به غیر. علما چیزها را می دانند اما دانستن خود را نسبت به چیزها نمی دانند. در واقع علم ما همان ، معلومات ماست. عربها می گویند: عندی معلوماتُ- معلومات نزد من است.
۱۳۹۲-۰۳-۲۱
benefit

متن و فیلم سخنرانی دکتر دینانی در نشست ابن سینا پژوهی

فلسفه در جهان اسلام، در دادگاه شریعت محکوم بوده است. در مسیحیت شاید عکس باشد و دین در دادگاه فلسفه محاکمه میشد. غلبه هم اکثرا با اهل شریعت بوده و در واقع فلسفه یک چیز جنبی و یا یک قدری اغراق آمیز بگم که قاچاقی بوده است. یک عده ای که اهل فلسفه بودند اونها میرفتند و کار خودشان را میکردند.