اعوانی

۱۳۹۲-۱۲-۲۴
dr-dinani-dr-awvani1

دکتر دینانی، حلاوت فلسفه را به مردم چشاند

چهره ماندگار در عرصه علم و فرهنگ از آشنایی ۴۵ ساله خود با دکتر دینانی سخن می گوید؛ آشنایی ای که فراتر از همکاری، مسلما اهداف و برنامه های یکسان را در پی داشته است. در گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران، رئیس انجمن بین المللی فلسفه اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره فدراسیون بین المللی انجمن های فلسفه جهان کوشیده ایم تا ابعاد دیگری از شخصیت و چهره استاد ابراهیمی دینانی را به مخاطبان بشناسانیم. آنچه می خوانید مشروح این گفتگوست