اسماء و صفات حق

۱۳۹۴-۰۹-۰۲
works

فروش آنلاین آثار دکتر دینانی

در پی درخواست های مکرر، در خصوص ارسال آثار مکتوب دکتر دینانی، هم اکنون فروشگاه آنلاین مجموعه کامل آثار رسانه ای و مکتوب ایشان، افتتاح شد. برای اطلاع از لیست کتاب ها به لینک فروشگاه مراجعه کنید.
۱۳۹۴-۰۱-۱۷
Logic Ghahzaly

غزالی و نصیب مقربان از معرفت اسماء حق

وقتی قلب آدمی از درک عظمت صفات جلال و جمال پر شود، شوق به آن صفات نیز حاصل می شود و در این شوق زائدالوصف به صفات است که انسان تجلی و اتصاف به آن صفات را تا آنجا که ممکن است می طلبد. تنها چیزی که می تواند از شوق اتصاف انسان به صفات حق تبارک و تعالی ممانعت به عمل آورد، یا ضعف مرحله معرفت و یقین است و یا اشتغال قلب آدمی است به شوقی غیر از آنچه در باره شوق به صفات صدق می کند؛ به همین جهت است که برای سالک راه حق، خالی بودن قلب از هرگونه اشتغال به غیر حق، شرط اساسی شناخته شده است.
۱۳۹۱-۰۸-۱۱

مساله اسماء و صفات حقّ

مساله اسما و صفات و نسبت آنها با یکدیگر و همچنین کیفیت ارتباط هر یک از آنها با ذات از جمله مسائل عمده و بنیادی است […]
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
Allah Names

کتاب اسماء و صفات حق

در زمینه توحید و خدا شناسی، مسئله‌ای مهم‏تر از اسماء و صفات نیست. اساساً شناخت و راه انسان در توحید از طریق اسماء و صفات حق تعالی است. بنابراین به همان اندازه که مسئله مبدأ اهمیت دارد، مسئله اسماء و صفات هم اهمیت دارد. دکتر دینانی در فصل دیگر کتاب، خواننده را با آراء سهروردی، خواجه نصیرالدین طوسی، صدر المتألهین، حاج ملا هادی سبزواری، ملا عبد الله زنوزی و نیز آراء ویژه قاضی سعید قمی آگاه می‏سازد. وی در همین فصل، در زمینه رابطه اسم و مسمی و اینکه اسم اعظم چیست، سؤالاتی را مطرح نموده و سخنان برخی از حکما و متکلمان و بعضی از ارباب سلوک را در باب اسماء و صفات الهی مورد توجه قرار داده است.