ابن رشد

۱۳۹۳-۰۱-۲۷
۴-s-h

تفکر، رابطه تنگاتنگی با آزادی بیان دارد

اهمیت و تاثیر کتاب بر تحولات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی یک کشور که می تواند در توفیق و عدم موفقیت آن جامعه نقش بسیار موثر و حیاتی ایفا کند، بررسی تاثیر کتاب بر تولید تفکر را الزامی می کند. همچنین بررسی این موضوع که آیا هر کتابی می تواند تولید تفکر کند نیز دارای اهمیت دو چندان است. با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی از فیلسوفان ایرانی که بخش زیادی از شهرتش به علت پژوهش درحکمت اشراق و سهروردی و احیای آن در سال های اخیر است، درباره این موضوع به گفت و گو نشستیم.
۱۳۹۱-۰۶-۱۰
Averroes

درخشش ابن رشد درحکمت مشّاء

در میان فلاسفه اسلامی، ابن رشد و ابن سینا از موقعیت ویژه و ممتازی برخوردارند. این دو فیلسوف بزرگ بیش از فیلسوفان دیگر، در بیرون از جهان اسلام شناخته شده اند و آثارشان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شاید بتوان گفت که میزان تاثیر و نفوذ ابن رشد از جهت اندازه و مقدار، بیش از ابن سینا بوده است ولی از جهت دیگر فضل تقدم و سابق بودن ابن سینا را نمی توان نادیده انگاشت. آثار فلسفی و پزشکی ابن سینا سالهای متمادی پیش از آنکه ابن رشد به شهرت دست یابد برای اندیشمندان مغرب زمین مطرح بوده است.