آثار و اندیشه های دکتر دینانی

۱۳۹۲-۰۳-۱۵
روز جهانی فلسفه 2012

سخنرانی دکتر دینانی در همایش روز جهانی فلسفه ۱۳۹۱

جمله‌ای در افواه در زبان مردم رایج است و آن این که «هر کس هر عقیده‌ای را که می‌خواهد داشته باشد» به نظر من این محکم‌ترین سخن برای تنبلی و تنبلانه‌ترین سخن ممکن در عالم است. بشر اگر بشر است، به فلسفه نیازمند است و عالم و عامی و متعبد همه به فلسفه نیاز دارند. فلسفه جایگاه اشیاء را مشخص می‌کند و از همین روی باید گفت که فلسفه از نان شب واجب‌تر است و هیچ کس بی‌نیاز از آن نیست.
۱۳۹۱-۰۹-۱۹
معرفت و حکمت دینانی

معرفت دینی غیر عقلانی را نمی‌شناسم

ندازه فهم هر کس متفاوت است و متناسب با آن کس بر او اشکال می‌کنند یا او را دارای حق می‌دانند؛ ولی اگر مردم با عقل حسابگر هم می‌فهمیدند که از عقل آن‌ها عقل بالاتری هم هست یا حتی خودشان هم می‌توانند بالا‌تر از این بروند و بالا‌تر از این عقل حسابگر فکر کنند، دیگر داوری‌ های نامربوط درباره حماسه‌هایی همچون کربلا نداشتند. کسی که در سطح عقل حسابگر است و نمی‌داند عقل بالا‌تر از او هم وجود دارد، هر اشکالی که کند، خریت کرده است؛ اما اگر گوشش باز بود که خودش هم می‌تواند بالا‌تر فکر کند یا کسی که بالا‌تر فکر می‌کند به حرف او گوش کند، چه بسا اشکالش برطرف شود.
۱۳۹۱-۰۶-۳۰
فلسفه با طعم شکلات

اصل هستی

اصل هستی چیست؟ آیا هستی را می توان تعریف نمود؟ تعریف وجود ملاصدرا با تعریف نور سهروردی آیا تفاوتی دارد؟ همه اشیاء، هستند؛ خود هستی به چه ظاهر است؟ آیا نور و وجود یک دعوای لفظی برای تعریف هستی است؟
۱۳۹۱-۰۵-۳۱
باران خیال

اهل علم، اهل سفرند

تحول اساسی که آن را «تحوّل فکری »می نامیم به صورت رفتن از مکانی به مکان دیگر نیست. این می تواند منشأ، معدّ و آمادگی بخش باشد. ولی لزوما موجب تحول بنیادی نمی شود. تحوّل بنیادی ممکن است بدون سفر و در حال اقامت و سکونت در جایی، برای انسان حاصل شود. یک انسان ممکن است در تمام عمرش در جایی ساکن باشد ولی تحوّلات فکری اش بسیار قویّ باشد. او هم مسافر است با این که ممکن است در جایی نشسته باشد. این قبیل تحوّل شامل تحوّل درونی، تحوّل حالی، تحوّل فکری، تحوّل شهودی هم می شود.