۱۳۹۶-۰۶-۰۴
معنی زیبایی و مراتب زیبایی

برنامه معرفت سوم شهریور ۱۳۹۶

چون زیبایی هست، عشق هست یا چون عشق هست، زیبایی پیدا می شود؟ معنی زیبایی و مراتب زیبایی در اشعار دیوان شمس تبریزی چگونه بیان شده است
۱۳۹۶-۰۵-۲۸
فاعل و قابل

برنامه معرفت بیست و هفتم مرداد ۱۳۹۶

هر کجا فاعل هست، قابل نیز تحقق دارد. زیرا بدون نوعی از قبول، فعل تحقق پیدا نمی کند. فاعل و قابل در مباحث فلسفی از مهمترین موضوعات هستند که نیاز به دقت دارند
۱۳۹۶-۰۵-۲۶
فرق بین زندگانی و ماندگانی

برنامه معرفت بیستم مرداد ۱۳۹۶

فرق بین زندگانی و ماندگانی چیست؟ سنگ و کوه دارای ماندگانی است؛ اگر آگاهانه زندگانی کنی، این زندگانی است و اگر هیچ فکری در سرت نیست، ماندگانی و بیهودگی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۹
رابطه علم حصولی و حضوری

برنامه معرفت سیزدهم مرداد ۱۳۹۶

انسان به همان اندازه که با علم حصولی و معرفت استدلالی سروکار دارد، از عالم حضور نیز منفک و جدا نیست رابطه علم حصولی و حضوری از موضوعات مهم فلاسفه بوده است.
۱۳۹۶-۰۵-۱۸
انسان آینه تمام نمای هستی

برنامه معرفت ششم مرداد ماه ۱۳۹۶

انسان تنها موجودی است که به روی غیر گشوده است. انسان وقتی به روی غیر، گشوده می شود، می اندیشد. این اندیشیدن تنها به جهان نیست انسان آینه تمام نمای هستی است
۱۳۹۶-۰۵-۱۴
نور عقلانی و نور وحیانی

برنامه معرفت سی ام تیرماه ۱۳۹۶

آدم عاقلی که به وحی متصل شود و کلمات وحیانی انبیا را آویزه گوش کند، نور علی نور می شود انسان نور عقلانی و نور وحیانی دارد. نور چون روشنایی دارد، روشن می کند
۱۳۹۶-۰۴-۲۳
حقیقت انسان و راه انسان شناسی

برنامه معرفت بیست و سوم تیر ۱۳۹۶

آرزوی هر انسانی است با هر گرایشی که جستجوگری خالص است که به حقیقت خویش دست پیدا کند و آن را بدرستی بشناسد. حقیقت انسان و راه انسان شناسی چیست؟
۱۳۹۶-۰۴-۱۷
درک و دریافت ذات

برنامه معرفت شانزدهم تیرماه ۱۳۹۶

پدیدار شناسی و دست یافتن به پدیده ها، غیر از آن چیزی است که درک و دریافت ذات خوانده می شود ادراک انسان نسبت به ذات خود جز از طریق حضور جان، امکان پذیر نیست
۱۳۹۶-۰۴-۰۹
مبدا نفس و روان در انسان

برنامه معرفت نهم تیرماه ۱۳۹۶

مبدا نفس و روان در انسان چیست؟ بهترین راه شناخت روان، چه راهی است؟ کیفیت ظهور روان در جسم چگونه است؟ حقیقت روان قابل شناسایی نیست چون ریشه در عالم غیب دارد
۱۳۹۶-۰۳-۰۵
زین دو هزاران من و ما ای عجبا

برنامه معرفت پنجم خرداد ۱۳۹۶

فضای شعر زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم ، ساختار شکنانه است فیلسوفان ساختار شکن اروپا اگر این شعر مولوی را می خواندند، از مواضعشان دست بر می داشتند
۱۳۹۶-۰۳-۰۳
ارتباط محدود و نامحدود چگونه است

برنامه معرفت دوم خرداد ۱۳۹۶

ارتباط محدود و نامحدود چگونه است ؟ پاسخ کوتاهی که می توان به این سوال داد این است که: اندیشه محدود است اما اندیشیدن، نامحدود است «فعلِ اندیشیدن» نامحدود است
۱۳۹۶-۰۲-۲۲
وما اوتيتم من العلم الا قليلا

برنامه معرفت بیست و دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

در آیه { وما اوتیتم من العلم الا قلیلا } چرا علم، قلیل خوانده شده است. علمی که فقط مربوط به ظواهر و این جهانی باشد، قلیل است زیرا خود دنیا قلیل است