۱۳۹۶-۰۲-۰۷
تفسیر آیه الله نور السموات و الارض

تفسیر آیه الله نور السموات و الارض

تفسیر آیه الله نور السموات و الارض اختصاص در برنامه معرفت؛ خداوند، خود را نور آسمان ها و زمین خوانده است. اما بسیاری مفسران، نور را به منور معنا کرده اند
۱۳۹۶-۰۲-۰۶
رویت و کلام خدا در داستان حضرت موسی

رویت و کلام خدا در داستان حضرت موسی

یک پیغمبر اولوالعظم از خداوند تقاضا می کند که خودت را به من نشان بده تا ببینمت! این یک تقاضاست. رویت و کلام خدا در داستان حضرت موسی چگونه تعبیر می شود؟
۱۳۸۷-۱۰-۱۴
تفسیر آیه کل یوم هو فی شان

برنامه معرفت چهاردهم دی ۱۳۸۷

جلسه هشتم برنامه معرفت اختصاص دارد به تفسیر آیه کل یوم هو فی شان و بررسی مساله حیات معنوی انسان در پرتو معرفت و شناخت؛ تفسیر آیه و کان عرشه علی الماء
۱۳۸۷-۱۰-۱۴
من هرگز در افعالم مجبور نیستم

برنامه معرفت سیزدهم دی ۱۳۸۷

فعل من به اختیار من است اما اختیار من از کجا ناشی می شود؟ اگر در مورد فعل من سؤال می کنید، آن را از روی اختیار انجام دادم. من هرگز در افعالم مجبور نیستم
۱۳۸۷-۱۰-۱۳
عشق مجازی واژه غلطی است

برنامه معرفت دوازدهم دی ۱۳۸۷

اینکه عده ای می گویند عشق حقیقی و این عشق های افراد را به مجازی تعبیر می کنند، در اشتباهند! عشق، عشق است و عشق مجازی واژه غلطی است ؛ متعلق، عشق متفاوت است
۱۳۸۷-۱۰-۱۱
الا یا ایها الساقی أدر کأسا و ناول ها

برنامه معرفت یازدهم دی ۱۳۸۷

فیض اقدس یعنی ظهور و تجلی ذات در صفات . این یک نوع ظهور است، ظهوری در مقام اسماء و صفات، که به آن «فیض اقدس» می گویند. تجلی به آفرینش منشاء ظهور فیض مقدس است
۱۳۸۷-۱۰-۱۰
شناخت ظاهری

برنامه معرفت دهم دی ۱۳۸۷

شناخت واقعی در شناختن خود است. شناخت ظاهری و علمی با شناخت واقعی تفاوت هایی دارند. عرفا روی این موضوع تاکید دارند. سقراط هم توصیه می کرد که خودت را بشناس
۱۳۸۷-۱۰-۰۹
تقابل عقل و عشق

برنامه معرفت نهم دی ماه ۱۳۸۷

بنده به تقابل عقل و عشق عقیده ای ندارم. انسان در عین عقلانیت، می ‌تواند عاشق باشد و در عین عاشق بودن و شیدایی نیز می ‌تواند عین عقلانیت را داشته باشد