متن برنامه معرفت

خرداد ۳۰, ۱۳۹۶
معنویت کالا نیست

معنویت، کالا نیست

متاسفانه پیام های معنوی را نیز به صورت کالا عرضه می کنند. این پدیده بسیار خطرناک است و عواقب بسیار وحشتناکی دارد. معنویت کالا نیست بلکه عقل ها را بیدار کنید
اردیبهشت ۱۸, ۱۳۹۶

عالم خواب کجاست؟

سهروردی می گوید اگر کسی مدت زیادی بگذرد و خواب نبیند معلوم می شود که یک قساوتی در قلبش هست. عالم خواب یعنی چه بنتاسیا یا حس مشترک چیست؟
اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۶
بیا که ترک فلک خوان روزه غارت کرد

به ذات خداوند راه نیست

مقام ذات هیچ وقت و برای هیچ کس ظاهر نمی‌شود و متصوارت و راه مقام به ذات نیست. اسماء و صفات خداوند تجلی ذات حق تعالی است اما به ذات خداوند راه نیست
اردیبهشت ۱۴, ۱۳۹۶
اعتراف نامه نویسی راهی برای شناساندن خود

داستان زندگی شما چیست؟

در نظر بسیاری از اندیشمندان اعتراف نامه نویسی راهی برای شناساندن خود شناخته می شود. انسان به حکم این که یک موجود مختار و آزاد است ، مادام که زندگی خود را به پایان نرسانده نمی تواند چهره واقعی و کامل آن را برای دیگران آشکار سازد
فروردین ۲۷, ۱۳۹۶
وجدان داشتن یعنی چه

پاکی دل نتیجه تفکر درست

وجدان داشتن یعنی چه ؟ کمتر کسی است که نداند وجدان چیست و در عین حال کمتر کسی هم هست که بداند وجدان خوب معنی اش چیست گوش باطن ندای وجدان را می شنود
مهر ۱۷, ۱۳۹۵
شناخت ظاهری

حقیقت طلبی یا آرامش طلبی؟

انسان‌های عاقل و عمیق حقیقت را ترجیح می‌دهند ما الان هم می‌بینیم که برخی انسان‌ها آرامششان را فدای رسیدن به حقیقت می‌کنند اگر از اولیا شروع کنیم که مسلم است حضرت امام حسین(ع) به دنبال حقیقت بود یا آرامش؟ او به دنبال حقیقت بود و خود و خانواده و اهل بیت را فدای حقیقت کرد قبل و بعد از امام حسین(ع) خیلی افراد عاقل دیگری بودند که آرامششان را برای رسیدن به حقیقت از دست دادند.
شهریور ۲۴, ۱۳۹۵
خواستن خدا

رزق تخیل و تعقل

نام خداوند، کلیدی است که گنجها را می گشاید. خداوند به مقتضای رحمت واسعه، روزی رسان است. هر موجودی یک روزی دارد و خداوند روزی رسان علی الاطلاق است اگر چه آن موجود، از اطاعت حق، سر باز زند. خداوند به شرط عبادت کردن، روزی نمی دهد و لا بشرط است. افرادی که دشمن حقیقت اند یا مشرک و منکرند از روزی، محروم نمی شوند زیرا رحمت خداوند عام است.
شهریور ۱۶, ۱۳۹۵
شناخت ظاهری

عطار؛ کامل و بیگانه

بزرگی در باب تمیز عالم اندیشه و تن این مثال را طرح می کند که اگر یک ولی کامل که صاحب فضایل است و یک انسان شرور که صاحب رذایل است هر دو به دلیل بیماری به طبیب مراجعه کنند طبیب در طبابت خود آنچه را مد نظر قرار می دهد طبیعت آنهاست نه فضیلت یا رذیلت آنها. عطار نیز با خانه دادن به فضایل اندیشه در زبان ما را از آنها بهره مند ساخته است. طبیعت نسبت به اندیشه و آثار آن که فضیلت و رذیلت از جمله آنهاست حالت یکسان دارد و منشا آثار اندیشه نیز همان که است منشا خود اندیشه و به این ترتیب با هدایت درست اندیشه انسان می تواند به فضیلت و مکارم اخلاقی دست یابد.
تیر ۱۵, ۱۳۹۵
مفهوم وجود در نظر ابن عربی

مفهوم وجود در نظر ابن عربی

مفهوم وجود در نظر ابن عربی وجودِ منحصر در حق است اگر فردی عارف باشد، همه چیز را تجلی حق می داند از نظر کلامی، همه موجودات مخلوق حق هستند. وجود، موجودات نیست
اردیبهشت ۳۰, ۱۳۹۵

عظمت انسان در روانشناسی نمی گنجد

از آسمان دل، باطن دل می آید. عقل از آسمان دل می آید آسمان دل یعنی باطن عالم. حالا این آگاهی کجاست؟ امروز همه از طبیعت صحبت می کنند، علوم طبیعی. آیا کسی از باطن طبیعت صحبت می کند؟ باطن طبیعت چیست؟ قوانین طبیعت. قوانین طبیعت بر اساس آگاهی است. اگر آگاهی نبود، قوانین معنی نداشت. قوانین طبیعت بر اثر آگاهی است. ضمیر یعنی باطن. پس باطن، آگاهی است. عظمت انسان در روانشناسی نمی گنجد.
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۵
معشوق چون نقاب ز رخ در نمیکشد

بعثت و برانگیختی

خداوند رسولی را برانگیخت و این برانگیختگی همه چیز انسان را فرامی گیرد یک وقت انسان در احساساتش برانگیخته می شود یک وقت انسان در بعدی از ابعادش برانگیخته می شود در خرد برانگیخته می شود این برانگیختگی در اینجا یعنی کسانی که امی بودند چیزی نمی دانسته چیزی فرانگرفته همینطور مادی باقی مانده در یک قوم امی که خود حضرت ختمی مرتبت هم امی بود یعنی مدرسه نرفته وخط نمی نوشته،نوشتن یک صنعت و یک فن است می خواهد بگوید اینها تکنیک و صنعت است و آن دریافت واقعی می تواند غیر از اینها باشه نه اینکه اینها کم بها هستندهر کدام مهم است ولی می خواهد بگوید یک چیز فوق این حرفها است از نسخ دیگری است. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد
اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵
شناخت ظاهری

انسان، جانِ جهان است

حق انسان، در پرتو حقیقت معنی پیدا می کند. مشکل بشر امروز این است که حق مقید را به جای حق مطلق نشانده است. خطر اینجاست که شما مقید را به جای مطلق بنشانید. این انحراف است. وقتی مقید را به جای مطلق بنشانید، انگار قطره را جای دریا گذاشته اید. آب مطلق است. دریا مقید است. دریا و اقیانوس نسبت به آب مقید است. شما اگر دریا را به جای آب گذاشتید، ظلم کردید. چگونه حق مقید را بشناسیم؟ طبیعت انسان خیلی پیچیده است. سقراط گفت: «انسان خودت را بشناس». خودشناسی یعنی وجود شناسی. انسان همیشه می خواهد به حقیقت برسد. آنچه واقعی است، معقول است و آنچه معقول است واقعی است. انسان از عالم حس می رود به عالم عقل. از عالم عقل به عالم حس می آید. اگر بروی در عالم عقل بمانی و دوباره به عالم حس برنگردی، ناقص هستی.