• خوشه های معرفت عنوان ویدئو کلیپ هایی است که برگرفته از برنامه تلویزیونی معرفت که از شبکه چهار سیما پخش می شود، می باشد.
  • از ویژگی های بخش خوشه های معرفت می توان به «کوتاه بودن ویدئو ها»، «توضیح در مورد یک موضوع خاص» و «کلیدی بودن نکات بیان شده» اشاره کرد.
  • ناب ترین موضوعات مطرح شده در برنامه معرفت، در این بخش قرار می گیرد
  • این صفحه هر هفته به روز می شود. ویدئوها و نکات جدید اضافه می شود. اگر وقت نمی کنید که هر برنامه را به صورت کامل ببینید می توانید از ویدئوهای این بخش استفاده کنید.
۱۳۹۶-۰۴-۱۴
افراد کنجکاو گستاخ هستند؟

کنجکاوی ممنوع! اطمینان آزاد

بعضی اشخاصی که ذهن شان بسته است و اطمینان را خوراک خودشان می دانند، می گویند: کنجکاوی گستاخی است و افراد کنجکاو گستاخ هستند و به این افراد ایراد می گیرند.
۱۳۹۶-۰۴-۱۳
عقل نظری و عملی چیست

عقل نظری و عملی چیست؟ با مثال

عقل نظری و عملی چیست ؟ آیا انسان فقط نظر است یا عمل هم هست؟ با تشبیه و مثال می خواهم عقل نظری و عقل عملی را بیشتر توضیح دهم. عمل بدون نظر بی ارزش و تهی است.
۱۳۹۶-۰۴-۱۲
اقوال و عقاید حکما درباره وجود ذهنی

فلسفه، نگاه عادت پرست شما را تغییر می دهد

آیا فلسفه، می تواند اسرار هستی را کشف کند؟ اصلا از فلسفه چه کاری برمی آید؟ فلسفه دید عادت کرده معتاد شما را تغییر می دهد، تا بتوانید تغییر عالم را ببینید!
۱۳۹۶-۰۴-۰۸
اخلاق منهای عقل و دین

طرفداران اخلاق منهای عقل و دین

عده ای از طرفداران اخلاق منهای عقل و دین می گویند که اخلاقیات ما را بس است و نیازی به دین نداریم.آیا انحرافات اخلاقی داریم یا خیر؟ اخلاق مداران پاسخ دهند
۱۳۹۶-۰۴-۰۷
تفاوت بین فکر و تفکر

تفاوت فکر و تفکر

همه مردم می فهمد که فکر به چه معنی است. تفکر را هم همه می فهمند اما سوال اصلی این است که تفاوت بین فکر و تفکر چیست؟ تفاوت بین اندیشه و اندیشیدن
۱۳۹۶-۰۴-۰۵
عید فطر یعنی جوشش چشمه سار حقیقت

عید فطر یعنی جوشش چشمه سار حقیقت

وقتی که به سرچشمه برسید، هر لحظه می توانید آب تازه بنوشید. عید فطر یعنی جوشش چشمه سار حقیقت سالک راه حق، هر نفس دو عید دارد. اما ما هر سال یک عید فطر داریم!
۱۳۹۶-۰۴-۰۳
پایان تاریخ

آیا پایان تاریخ در خود تاریخ است؟

پایان تاریخ در خود تاریخ اتفاق می افتد یا در بیرون تاریخ؟ اگر پایان تاریخ در خود تاریخ باشد، پایان نیست بلکه این خود تاریخ است بررسی مساله عقل و پایان تاریخ
۱۳۹۶-۰۳-۲۴
تجسد و تجلی

این آدم، خدای روی زمین است!

بعضی از انسانهای متدین اشتباه بزرگی کرده اند و آن این است که حضرت مسیح را تجسد خدا دانسته اند. بین تجسد و تجلی فرق است آیا این آدم، خدای روی زمین است؟
۱۳۹۶-۰۳-۲۳
حجاب معاصرت

حجاب معاصرت

حجاب معاصرت مسئله ای است که در تاریخ مطرح می شود. در تاریخ همه چیز آشکار می شود، ممکن است که در یک دوره ای آشکار نشود اما تاریخ حقایق را بعدها مشخص می کند.
۱۳۹۶-۰۳-۲۰
ریشه به پوچی رسیدن انسان

چرا بعضی انسان ها به پوچی می رسند؟

انسان، درون دارد و اگر درونش را فراموش کرد، گرفتار می شود.همه مردم سعادت را می دانند چیست و از سعادت خوششان می آید. اما ریشه به پوچی رسیدن انسان چیست
۱۳۹۶-۰۳-۰۲
عبودیت جوهری است که باطن آن ربوبیت است

عبودیت باطن ربوبیت است

معنی عبودیت جوهری است که باطن آن ربوبیت است این است که: نه حق، بنده می شود و نه بنده خدا می شود. بلکه باید تعلقات را از بین برد تا به درک مقام ربوبیت رسید.
۱۳۹۶-۰۳-۰۱
حقیقت نفس ناطقه انسان

معنی قلب در عرفان و فلسفه

قلب یعنی حقیقت نفس ناطقه انسان است قلب، سرسویدای آدمی است به همین دلیل قلب مرکز ادراکات است تمام ادراکات را نفس ادراک می کند و مرتبه عالی آن را قلب می گویند