نوشته های برگزیده

۱۳۹۳-۰۵-۱۲

عالَم، سخن خداوند است

نخستین صدایی که در گوش ممکنات طنین افکن شد کلمه «کُن» وجودی بود که کلمه خداوند تبارک و تعالی شناخته می شود. البته با تامل بیشتر می توان دریافت که در میان کلمه وجودی خداوند و جهان هستی فاصله ای وجود ندارد و عالم، وجود کلام خداوند شناخته می شود. از ویژگی های ذاتی کلام این است که چیزی را آشکار می کند که آن چیز پیش از کلام ظاهر و آشکار نبوده است. به این ترتیب کلمه خداوند تبارک و تعالی است که عالم هستی را ظاهر و آشکار می سازد و در اثر کلمه حق چیزی آشکار گشت که پیش از آن هرگز ظاهر و آشکار نبوده است.
۱۳۹۳-۰۲-۲۱
Salik-al-fikrat

ارج نامه دکتر دینانی «سالک فکرت»

«سالک فکرت» تعبیری است از فرید الدین عطار، شاعر و حکیم بزرگ سرزمین مان، که دکتر دینانی در آثار خود از آن بارها سخن گفته و گویا وصف حال خود را نیز با آن تعبیر، بیان کرده است. البته یادشدنی است که عطار «سالک فکرت» را به دو نوع قلبی و عقلی تقسیم میکند و از این دو آنچه مقبول نظر وی است همان سالک فکرت قلبی است.
۱۳۹۲-۰۷-۰۴
Raze.raz

رازِ راز

آنچه در پیش روی خواننده محترم قرار دارد، حاصل یک سلسله گفتگوهایی است که در ایام فراغت میان جناب آقای کریم فیضی و راقم این سطور انجام گرفته است. در این گفتگوها آنچه به اینجانب مربوط می شود این است که در پاسخ به پرسشی ها بالبداهه سخن گفته ام و مراجعه به منابع لازم صورت نپذیرفته است.
۱۳۹۲-۰۲-۲۱

متن و فیلم کامل مراسم رونمایی از کتاب جدید دکتر دینانی

متن کامل سخنرانی دکتر دینانی به همراه حواشی آن (حضور استاد دینانی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران )
۱۳۹۲-۰۱-۲۴

مقدمه فرهنگ اصطلاحات فلسفی

...
۱۳۹۱-۰۷-۱۸

مصاحبه اختصاصی با استاد دینانی

مصاحبه اختصاصی وبسایت هواداران حکیم دینانی با استاد دینانی: حرف های ناگفته، عکس، ابن رشد، موسسه حکمت و فلسفه ایران، کتاب جدید دینانی با نام سخن ابن سینا و بیان بهمنیار از نگاهی دیگر، عقل منهای عشق، نور یا وجود، سهروردی