اندیشه های ابن سینا

۱۳۹۲-۰۹-۲۳

برنامه معرفت ۲۲ آذر ۹۲

اگر انسان به دنبال اقلیم معرفت خود نباشد و پیدا نکند دچار از خودبیگانگی میشود در واقع غربت وجودی وارد غربت اجتماعی، و اخلاقی و رومره انسان میشود. چگونه انسان دچار از خود بیگانگی میشود اگر به دنبال آن حقیقت مشرقیه نباشد؟ آیا تمام انسان در بیان او می آید؟ معنای اعتدال در زندگی و بینش و معرفت چیست؟
۱۳۹۲-۰۹-۱۵

برنامه معرفت ۱۵ آذر ۱۳۹۲

عصاره کلام ابن سینا در رساله حکمت مشرقیه بدین مضمون است که سالک (نفس ناطقه) در حالت خلسه و بیداری، فرشته راهبر را میبیند و به او میگوید، اینجا وطن اصلی تو نیست و بلند شو و وطن اصلی خودت را پیدا کن که این میشود منشا بیداری نفس بلاد حبیب و دیار غریب کجاست؟ تفاوت شرق و غرب جغرافیایی و شرق و غرب حقیقت چیست؟
۱۳۹۲-۰۹-۰۹

برنامه معرفت ۸ آذر ۱۳۹۲

استاد دینانی در برنامه معرفت ۸ آذر ۱۳۹۲ به بررسی دیدگاه ابن سینا درباره حرکت می پردازند. آیا حرکت، محرک بیرون از خودش دارد؟ توضیح جمله “جسم در حد ذات پیوسته است که اگر گسسته بودی، قابل ابعاد نبودی” ابن سینا چیست؟ در اواخر قرن چهارم و اوایل قرن پنجم کتابها را به زبان عربی مینوشتند اما ابن سینا (البته مکتوباتی نیز به زبان عربی دارند) آثار علمی خود را به زبان فارسی دری نوشته اند که اغلب رسایل ابن سینا به زبان فارسی است. در ضمن رباعیات ابن سینا هم دارای نثر روان می باشد.
۱۳۹۲-۰۹-۰۲
دل دریچه دلبری است

برنامه معرفت اول آذر ۱۳۹۲

استاد دینانی در برنامه این هفته معرفت به بررسی دیدگاه ابن سینا درباره جهان هستی، انسان ، تعقل و همچنین جایی که عقل و عشق با هم یکی میشوند و کلیه موانع و تعیینات برداشته می شود توضیحاتی را مطرح کرده و از آنجا به بعد بر روی حقیقت معرفت که “نور” است؛ بحث می کنند. آیا ابن سینا به صورت تفننی به عرفان پرداخته است؟ شناخت و هستی چه نسبتی با هم دارند؟ آیا انسان در طول زندگی خودش آغازی دوباره میتواند داشته باشد؟
۱۳۹۲-۰۸-۲۵

برنامه معرفت ۲۴ آبان ۱۳۹۲

از دیدگاه ابن سینا مرگ یک امر وجودی است و غایت حکمت نیز می باشد . ابن سینا در این مورد رساله ای به نام “حکمت الموت” دارد ،دکتر دینانی در ادامه بررسی اندیشه های ابن سینا به سؤالات «آیا همانگونه که انسان مخلوق می باشد آیا خالق نیز هست؟ و تفاوت لغوی و حکمی دنیا و آخرت چیست؟ و آیا می توان گفت حضرت زینب (س) و خاندان امام حسین (ع) به اسارت رفتند؟» پاسخ خواهند داد.
۱۳۹۲-۰۸-۱۸

برنامه معرفت ۱۷ آبان ۱۳۹۲

بنا به دیدگاه ابن سینا “جز ماده چیز دیگری مانع تعقل نیست.” اگر عقل مجرد است و با امور بیگانه مخلوط و ممزوج نیست چرا به همه معقولات احاطه ندارد؟ تفاوت ادراک عقلی، ادراک خیالی، ادراک حسی و ادراک وهمی چیست؟ ویژگیها و کار عقل چیست؟ فرق فلسفه و علم تجربی چیست؟ چرا عالم ماده تزاهم داد؟ سخنان امام حسین(ع) در شب عاشورا در مورد مرگ و معرفت چگونه بود؟
۱۳۹۲-۰۸-۱۲
به خود رفتن

برنامه معرفت دهم آبان ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در دوازدهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی «ماوراء عقل از دیدگاه ابن سینا» می پردازد.
۱۳۹۲-۰۸-۰۴

برنامه معرفت سوم آبان ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در یازدهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی «جایگاه سخن و زبان در معرفت» می پردازد.
۱۳۹۲-۰۷-۲۷

برنامه معرفت ۲۶ مهر ۱۳۹۲

دکتر ابراهیمی دینانی در برنامه معرفت این هفته و در دهمین جلسه بررسی اندیشه های ابن سینا، به بررسی «نفس ناطقه از دیدگاه ابن سینا» می پردازد.