اندیشه های حکیم سنایی

۱۳۹۵-۰۸-۱۴
sanaei

برنامه معرفت چهاردهم آبان ۱۳۹۵

سنایی | حدیقه الحقیقه و شریعه الطریقه| در دهان هر زبان که گردانست / از ثنای تو اندرو جانست / نامهای بزرگ محترمت / رهبر جود و نعمت و کرمت / هریک افزون ز عرش و فرش و ملک / کان هزار و یکست و صد کم یک / هریکی زان به حاجتی منسوب / لیک نامحرمان از آن محجوب / یارب از فضل و رحمت این دل و جان / محرم دید نام خود گردان
۱۳۹۵-۰۸-۰۸
۲۹mordad

برنامه معرفت هفتم آبان ۱۳۹۵

ابوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنوی یا حکیم سنایی (۴۷۳-۵۴۵ قمری)، از بزرگ‌ترین شاعران قصیده گو و مثنوی سرای زبان پارسی است، که در سدهٔ ششم هجری می‌زیسته است. برخی از آثار او:حدیقهالحقیقه، طریق‌التحقیق، سیرالعباد الی المعاد، کارنامهٔ بلخ و...