خوشه های معرفت

۱۳۹۱-۰۷-۲۹

عرفان ایرانی از نور شروع می شود+دانلود ویدئو

یک رنگ وبویی در عرفان ایرانی هست که در عرفان غیر ایرانی نیست. شما یک رنگ وبویی در محمد غزالی و عین القضات و تا بیاید به مولوی و عطار. این‌ها سمبل و نمایندگان عرفان ایرانی‌اند.
۱۳۹۱-۰۷-۲۸

نفس رحمانیه+دانلود ویدئو

ملاصدرا معتقد است از حقیقت وجود، چیزی در همه موجودات و اشیای عالم است که اگر آن نباشد هیچ شیء موجود نیست و موجودیت آن‌ها وابسته […]
۱۳۹۱-۰۷-۲۵

تفسیر کنز مخفی+دانلود ویدئو

کنت کنزا مخفیا فأحببت أن اعرف وقتی که خداوند می گوید که من گنج پنهانم . هیچ چیز نمی تواند حقّ را پنهان کند . اصلا […]
۱۳۹۱-۰۷-۱۹

معنی ازل و ابد+دانلود ویدئو

ازل پایان زمان نیست . وقتی که از دو واژه ازل و ابد استفاده می کنیم بعضی ها فکر می کنند که ازل یعنی خیلی قدیمی […]
۱۳۹۱-۰۷-۱۶

خدایا مرا حال زاری بده +دانلود ویدئو

سعدی از خدا می خواهد که حال عبادت به او بدهد نمی گوید حالا من میام طرف تو ، می گوید خدایا همون حال عبادت که من می خواهم پیدا کنم ، تو به من بده . اصلا خود همین (تو به من بده ) عبادت است .توجه به اینکه این حال را خدا به ما می دهد مخّ عبادت است . اساس عبادت همین است که من بدانم همین حال را خدا به من داده است
۱۳۹۱-۰۷-۰۷

معنی ظاهر و باطن+دانلود ویدئو

ماکلمه ظاهر و باطن را راحت به کار می بریم .همه مردم می گویند (این ظاهر است و این باطن است ) اما باطن یعنی چی […]