متن خواجه نصیر الدین طوسی

۱۳۹۱-۱۰-۱۸

سقراط جهان اسلام ، خواجه نصیر طوسی است !

من اغراق نمی گویم خواجه نصیر ، سقراط جهان اسلام است .چون اهل گفتگوست .ای کاش گوش جهانیان به آداب سخن گفتن آشنا میشد .و با همدیگر به درستی سخن می گفتند . اثری از آثار جنگ پیدا نمی شد