متن تفسیر ابیات سعدی

۱۳۹۲-۰۸-۲۱

زبان شعر، ابزار نیست!

می خواهم حق شعر را ادا کنم و بگویم ما گنجینه ای از زبان شعر داریم و شعر، عالم وسیعی است و فرهنگ ما از هر جهت غنی است. اما فرهنگ شعری ما یک زبان زیبایی است که من نظیرش را در کره زمین نمیبینم. اما زبان شعر، زبان ابزار نیست!
۱۳۹۲-۰۷-۲۸

آفات افتادن در پوست خلق

کسی که از خود راضی باشد مانعی است که دیگر هرگز نمی شود از آن عبور کرد یعنی راه به حق دیگر بسته می شود یعنی خودبین است و وقتی که خود را می بیند دیگر خدا بین نیست اصلا این حجاب فرعونیت است و اصلا گناه فرعون این بود که خود را می دید و از خود راضی بود و هیچ گناهی به اندازه از خود راضی بودن بزرگ نیست
۱۳۹۱-۰۸-۲۱

پیام الهی ، آیا ارضای احساسات است یا بیداری عقل؟

اینهایی که ادعای معنویت این روزها می کنند ، پیامشان را به صورت یک کالا عرضه می کنند .پیام معنوی خودش را به صورت کالا در می آورند . چقدر خطرناک است . فکر میکنه داره تبلیغات خوب میکنه .گاهی من میبینم که این کلیسا ها یک تبلیغاتی می کنند ، که حالا همه ادیان هستند متاسفانه که داخل زر ورق می پیچانند و فکر می کنند که حالا خیلی کار خوبی می کنند