شیخ شبستری

۱۳۹۴-۱۲-۰۱

فکر شما از کجا طلوع می کند؟

عالم معنی بی نهایت است. این بی نهایت معنی، در بی نهایت سخن می آید. آیا بی نهایت معنی تاکنون در سخن آمده است یا هنوز معانی هست که هنوز در سخن نیامده باشد؟ آیا همه معانی به سخن آمده است یا هنوز نیامده است؟ اگر به زبانی الهیاتی بخواهیم سخن بگوییم، مقام ذات حق تبارک و تعالی در سخن نمی آید. ذات حق را در سخن نمی شود بیان کرد. در چه جمله ای می توانی ذات حق را بیان کنی؟ اما صفات او را می توانیم بگوییم
۱۳۹۴-۱۱-۲۸
خواستن مهم‌تر است یا دانستن

مائده الهی، نور عقل است

همه درباره آیه نور نوشته‌اند. ابن‌سینا درباره این آیه کتابی دارد. غزالی و ملاصدرا هم همین ‌طور. غزالی با آیه نور آرام گرفت. هستی خود یعنی نفسانیت. اگر نور حق تعالی به شما نرسد، خواسته‌ های روزمرگی باقی خواهد ماند. اگر آن نور معرفت به شما برسد، در قفس باز می‌شود و شما را از این قفس تنگ نجات می‌دهد. وقتی که روز روشن می‌شود، شمع‌ها و لامپ‌ها دیگر نقشی ندارند؛ نور معنویت هم همین‌ طور است. اگر بر کسی بتابد، همه چیز را مستهلک می‌کند. مائده الهی، نور عقل است. مائده زمینی همین غذاهایی است که می‌خوریم.
۱۳۹۴-۱۱-۲۷

ارتباط سوژه و اُبژه

انسان از اَزل یک عهدی با خداوند بسته است، عهدِ اَزلی. بعضی از ما پای عهدمان مانده‌ایم، ولی عده‌ای عهدشان را فراموش می‌کنند. تفکر انسان از همان عهدی است که بسته است. فکر از طبیعت درنمی‌آید، فکر زاییده طبیعت نیست، از درون ماده، فکر درنمی‌آید. ما در ماده تصرف می‌کنیم؛ فکر منشأ دیگری دارد، جنگ بین ذهن و عین. ارتباط ذهن و عین. ذهن، فکر است. عین، عالم بیرون است. بین فکر و ذهن فاصله است. فاصله بین ذهن و عین (سوبژه) و (اُبژه) نامیده می‌شود؛ این فاصله چگونه برداشته می‌شود؟ تنها چیزی که می‌تواند عالمِ عین را به عالم ذهن متصل کند، فکر و فهم است.
۱۳۹۴-۱۰-۲۱

فلسفه، تیغ دو لبه

حق تعالی در کلام تجلی پیدا کرده است، زبان ما مظهر کلام خداست. تمام مفاسد زیر زبان است، با یک کلمه، عالم برهم می‌ریزد. جنگ جهانی اول و دوم با یک کلمه شروع شد. آدمی مخفی است در زیر زبان خود. اگر سخن گفتن را از خداوند یاد بگیریم، جامعه اصلاح خواهد شد. خدا با ما سخن گفته است. سخن گفتن خوب علامت عقل درست است. با یک کلمه، آدم اصلاح می‌شود. نه تنها یک فرد اصلاح می‌شود، بلکه یک جامعه اصلاح می‌شود، جهان نیز اصلاح می‌شود