تفسیر آیات و روایات

۱۳۹۳-۰۷-۱۳

ازل تا ابد

زمان کششی بی آغاز و انجام است که به لحظه‌ها تقسیم می‌شود. اما گاهی ممکن است که همه زمان در یک لحظه تجلی بیابد. زمان و زمانیات و همچنین مکان و مکانیات از یکدیگر جدا نیستند. در ذهن می‌توان زمان و زمانی و یا مکان و مکانی را از هم جدا کرد، اما در نفس الامر، این‌ها جدا از یکدیگر نیستند. ثانیاً ما یک زمان کثیف داریم، یک زمان لطیف و یک زمان الطف. این تقسیم‌بندی قاضی سعید قمی است. البته قدما هم این را گفته‌اند اما تفسیر آن در شرح کتاب توحید شیخ صدوق قاضی سعید قمی آمده است. عرفای دیگر، زمان را به آفاقی و انفسی تقسیم بندی کرده‌اند.
۱۳۹۳-۰۷-۰۸

مراد از راههای آسمان و زمین در کلام امام علی (ع)

کوچه و خیابان‌های زمین را انسان‌های معمولی نیز می‌دانند اما در سپهر جان آدمی، آسمان‌های واقعی وجود دارد که در آن معارف است. این معارف معارف الهی است که شمه‌ای از آن به واسطه خاندان عترت و طهارت به ما رسیده است. اینکه حضرت می‌فرماید: «سَلونی قَبلَ اَن تَفقِدونی» به این معناست که از این معارف از من بپرسید! حضرت نمی‌گوید که از من بپرسید که کوچه‌های مدینه به چه صورت است یا فلان رودخانه کجاست؟
۱۳۹۱-۱۰-۱۱

پیرامون آیه شریفه {هوالاول و الآخر والظاهر والباطن}

آنچه غیر ذات و صفات حق تبارک و تعالی باشد، می تواند با حق توجیه و تعلیل گردد. بنابراین باید گفت حق، میزان همه چیز است و هیچ چیز دیگر نمی تواند میزان حق قرار گیرد حق تبارک و تعالی در مقام هستی خویش هم فاعل است و هم غایت، خود انجام می دهد و غرض وی از انجام فعل خود، چیز دیگری جز خودش نمی باشد.
۱۳۹۱-۰۶-۰۳

تفاوت ذکر با ورد

ذکر با ورد چه فرقی دارد ؟ اینهایی که به زبان می گوییم ورد است یا ذکر است ذکر به فکر نزدیکتر است ذکر این است که توجه باطنی به حقّ داشته باشید اما ورد این است که به زبان بگویید
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

رابطه انسان کامل با وجه الله

در واقع وجه الله الاعظم همان انسان کامل است حق تعالی خودش یکی است و یک وجه هم بیشتر نیست اگر خداوند واحد است وجه خداوند هم واحد است وجه که همان صورت است همه حقیقت را یکی نشان می دهد و وجه خداوند باید حقیقت حق را نشان بدهد یعنی همه اسماء و صفات، همه آنچه که در حق است و غیر متناهی است، همه صفات عموما" وجه حق است و تنها موجودی که می تواند همه صفات و اسماء حق را منعکس کند انسان کامل است
۱۳۹۱-۰۵-۳۱

لزوم رسیدن به خدا از طریق انسان کامل

هر موجودی از وجهی ،هر دم حق را نشان می دهد.تنها موجودی که از همه جهات ، حقّ تبارک وتعالی را نشان می دهد ،قهر ولطف او ، جلال وجمال او را نشا می دهد ، انسان کامل است .