اندیشه های ملاصدرا

۱۳۹۲-۱۱-۱۰

ملاصدرا قهرمان پاسخ به کدام مساله مجهول بشریت بود؟

حلال مشکلات و مبانی بنیادی ملاصدرا، حرکت جوهری است. یعنی حرکت جوهری با تحولات پی در پی دائم، ماده به آستانه تجرد می رسد. ماده روح می شود. تجسّم به تروّح می رود. یعنی خود این جسم، روحانی می شود. مسئله همین است و عظمت هم همین جاست. چه موقع روحانی می شود؟ از همان وقتی که متولد شد. طلیعه است، شکوفایی است