اندیشه های فارابی

۱۳۹۳-۰۲-۰۳

ابونصر فارابی احیاگر فلسفه افلاطون و ارسطو است

فکر، گشاینده راه است، کسانی که با فلسفه مخالفند، فکر می‌کنند که فلسفه یک قول است. فلسفه یعنی تفکر و از لفظ و کلمه یونانی آمده یعنی محب حکمت و کسی که حکمت را دوست دارد. متأسفانه مردم نمی‌ دانند که تفکر چیست و با آن مخالفت می‌‌کنند. انسان دشمن چیزی است که نمی‌ داند، درحالی که تفکر فلسفه، تفکر اصیل و راه ‌گشا است.