دکتر دینانی به روایت دیگران

۱۳۹۳-۰۷-۱۲

گفتگو با دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی

دکتر دینانی معتقد به آمیختگی عقل فلسفی و عقل شهودی است. بدین معنا که وی معتقد است علی رغم باورهای نادرست این عقل است که شهود می کند. ایشان با نگاه خاص خود، عقل را از اسارت فلسفه رهانیده چرا که به نظر او عقل می تواند به شیوه شهودی نیز تعقل کند و الزامی به اتخاذ نگاه فلسفی ندارد و این موضوع را در کتاب سه جلدی «دفتر عقل و آیت عشق» تبیین کرده است
۱۳۹۳-۰۵-۲۸

روش تدریس فلسفه در کلاس های دکتر دینانی

در این مقاله سعی شده است تا به شرح و دسته بندی اصول حاکم بر کلاس های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی پرداخته شود که بی شک یکی از موفق ترین اساتید فلسفه اسلامی به شمار می آیند و در تدریس فلسفه، صاحب سبک خاص هستند. گرچه سال ها است که دانشجویان و اساتید بسیاری از کلاس های ایشان استفاده می کنند و از نزدیک با سبک و روش تدریس ایشان آشنایی دارند، اما تدوین و تشریح این اصول، می تواند الگوی مناسبی در اختیار مدرسین فلسفه و خصوصاً اساتید فلسفه اسلامی قرار دهد
۱۳۹۲-۱۲-۲۴

دکتر دینانی، حلاوت فلسفه را به مردم چشاند

چهره ماندگار در عرصه علم و فرهنگ از آشنایی ۴۵ ساله خود با دکتر دینانی سخن می گوید؛ آشنایی ای که فراتر از همکاری، مسلما اهداف و برنامه های یکسان را در پی داشته است. در گفتگو با دکتر غلامرضا اعوانی، رئیس هیئت مدیره انجمن حکمت و فلسفه ایران، رئیس انجمن بین المللی فلسفه اسلامی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو هیئت مدیره فدراسیون بین المللی انجمن های فلسفه جهان کوشیده ایم تا ابعاد دیگری از شخصیت و چهره استاد ابراهیمی دینانی را به مخاطبان بشناسانیم. آنچه می خوانید مشروح این گفتگوست
۱۳۹۲-۰۸-۱۵

ابن سینا، فیلسوف ناشناخته

این نوشتار توسط جناب «دکتر محمدجعفر محمدزاده» به رشته تحریر درآمده آنچه در پیش روی شماست مقاله ای است که در روزنامه اطلاعات تحت عنوان «ابن سینا، فیلسوف ناشناخته» منتشر شد. بررسی ابعاد جایگاه دکتر دینانی در معرفی اندیشه های ابن سینا از ویژگی های برجسته این مقاله به شمار می آید.