ویژه برنامه نوروز 1395

۱۳۹۵-۰۱-۱۴

برنامه معرفت ویژه نوروز ۱۳۹۵

برنامه ویژه سال جدید که «بهاریه» نام دارد در قالب ۹ مجموعه برنامه است که به بررسی آراء اندیشمندان و شعرایی نظیر حافظ شیرازی، سعدی شیرازی، جامی و دیگر شعرا از این دست خواهد بود. این ویژه برنامه از ابتدای سال جدید خورشیدی تا روز هشتم و سپس در روز سیزدهم فروردین از رسانه ملی پخش خواهد شد.
۱۳۹۵-۰۱-۱۳

ویژه برنامه معرفت سیزدهم فروردین ۱۳۹۵

غزلی بهاری از ابیات عبدالرحمن جامی | قومی به هوای حج در قطع بیابان ها / جمعی ز نشاط می در طوف گلستان ها / یک طایفه دیگر با داغ غمت فارغ / هم از طلب این ها، هم از طرب آنها / نه راه به دیری شب، نه روز به معبدها / خوردند بسی خونها کندند بسی جانها
۱۳۹۵-۰۱-۰۶

ویژه برنامه معرفت ششم فروردین ۱۳۹۵

وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها / بی خویشتنم کردی بوی گل و ریحان‌ها / گه نعره زدی بلبل گه جامه دریدی گل / با یاد تو افتادم از یاد برفت آن‌ها / ای مهر تو در دل‌ها وی مهر تو بر لب‌ها / وی شور تو در سرها وی سر تو در جان‌ها / تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم / بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان‌ها / تا خار غم عشقت آویخته در دامن / کوته نظری باشد رفتن به گلستان‌ها
۱۳۹۵-۰۱-۰۵

ویژه برنامه معرفت پنجم فروردین ۱۳۹۵

بلبلی برگ گلی خوش رنگ در منقار داشت / و اندر آن برگ و نوا خوش ناله‌های زار داشت / گفتمش در عین وصل این ناله و فریاد چیست / گفت ما را جلوه معشوق در این کار داشت / یار اگر ننشست با ما نیست جای اعتراض / پادشاهی کامران بود از گدایی عار داشت
۱۳۹۵-۰۱-۰۴

ویژه برنامه معرفت چهارم فروردین ۱۳۹۵

ابیاتی بهارانه از عبدالرحمن جامی | عید است خروشی ز دل تنگ برآریم / فریاد زمرغان شباهنگ برآریم / مستی و خموشی نسزد مطرب ما کو /تا کوس خرد بر زند و چنگ برآریم / رو خلعت نو از می فرجام بپوشیم / تا روزنه نام و در ننگ برآریم
۱۳۹۵-۰۱-۰۴

ویژه برنامه معرفت سوم فروردین ۱۳۹۵

بهار آمد بیا بلبل نوا کن / بساط شور و شادی را بپا کن / بزن بال و پری در دشت و صحرا / که ماه روی گل شد عالم آرا / اگر با دل کنار گل نشینی / هزاران راز را در او ببینی / بود پیغام گل بهتر ز بلبل / که بلبل می نوازد قصه گل / ولی پیغام گل از دلستان است / که بویش لذت روح و روان است / همان بویی که یوسف را صفا داد / صفایش چشم بابا را شفا داد