فیّاض لاهیجی

۱۳۹۴-۰۵-۱۹

برنامه معرفت ۱۶ مرداد ۱۳۹۴

مراد از معاد، عود انسان است به حیات و بعد از طریان موت. پس معاد واجب باشد عقلا چنانکه مذهب قائلین به تحسین و تقبیح بر آنند و ورود شر نیز تایید و تاکید وجوب عقلی کرده است. بعضی از فِرَق وقوع معاد را از جمله سمعیات می دانند و معتقدند عقل بر آن دلالت ندارد، در حالی که عقل، اقتضای آن را تایید و بر وقوع آن تاکید دارد.
۱۳۹۴-۰۵-۱۰

برنامه معرفت ۹ مرداد ۱۳۹۴

رسیدن به وحدت حقه حقیقیه، از طریق انبیاء علیهم السلام چگونه است. در باب نبوت چند نظریه وجود دارد: تجسّد، تمثّل و تجلّی. جهان مسیحیت امروزه یکی از بزرگترین ادیان است که پیروان زیادی هم دارد، بر اصل «تجسّد» استوار است و حضرت مسیح (علی نبیّنا و آله و علیه السلام) یعنی خدایی که به جسم آمده است و در روی زمین راه می رفته تا بتواند مردم را از این عالم به وحدانیت ببرد.یک نظریه دیگر «تمثّل» است. حضرت مسیح، تجسّد خداست اما حضرت مریم، تمثّل حق تبارک و تعالی را دید. اما دین اسلام نه تمثّل را می پذیرد و نه تجسّد را می پذیرد. خداوند در اسلام تجلّی می یابد. «تجلّی» یعنی ظهور در جلوه.
۱۳۹۴-۰۵-۰۵
فلسفه گریه و خنده چیست

برنامه معرفت ۲ مرداد ۱۳۹۴

فهمیدن زیبایی برای موجودی امکان پذیر است که خود زیبا باشد. زشت، زیبا را نمی فهمد. آدمی است که زیبایی را می فهمد زیرا که ذات انسان، زیباست. حال ممکن است سوال شود که انسان، چرا ذاتش زیباست؟ انسان که مثل کل عالم دارای متریال (بُعد جسمانی و مادی) است، چه چیزی انسان دارد که باعث می شود ذات او زیبا باشد؟ پاسخ این است که انسان، نفس ناطقه دارد. انسان، چون روان دارد، ذاتش هم زیباست.
۱۳۹۴-۰۴-۲۷

برنامه معرفت ۲۶ تیر ۱۳۹۴

فلاسفه و افراد استدلالی، به عقل تمسک می کنند و اهل «کوشش» هستند. اما عرفا از «کشش» سخن می گویند و به عنایت حق تعالی و کشش از سمت او معتقدند. این دو گروه هر دو به وجهی درست می گویند و اینگونه نیست که انسان بدون «کوشش» راه به جایی ببرد یا کوشش بدون «کشش» محکوم به شکست است. پس هم «کشش» لازم است و هم «کوشش». اما آنچه محل بحث است این است که عده ای «بیشتر» به کشش و عده ای هم «بیشتر» به کوشش، تکیه می کنند.
۱۳۹۴-۰۴-۱۹

برنامه معرفت ۱۹ تیر ۱۳۹۴

من زخود گم می شوم چون روز در پهنای لم / مطلع الفجر زلازل در سحر دیدم تو را / حکمت شب این است که روز با همه جلوه ها و هیاهویش در آن محو می شود. اگر انسان سالک از تعلقات رنج می برد، باید در زلازل شب خود را محو کند که این توفیق به طلوع فجر توحید در سحر منجر خواهد شد. لیل از جنس لیلی است که خاصیت مهد مجنون بدان است.
۱۳۹۴-۰۴-۱۵

برنامه معرفت ۱۲ تیر ۱۳۹۴

عارفی می گوید که سخن گفتن «با خدا» بهتر است از سخن گفتن «درباره» خداست. بسیاری از حکما و اندیشمندان و فلاسفه «درباره خداوند» صحبت می کنند. «درباره» خدا صحبت کردن گاهی از طریق علم است، از طریق نقل حدیث است. یا از طریق برهان است که خدا را به عنوان یک واجب الوجود بالذات اثبات بکنند. اما کسانی که «با خدا» صحبت می کنند، کسانی اند که آنقدر خداوند برای آنها بدیهی و روشن است که درصدد سخن گفتن با خدا بر می آیند که در اینجا از دعا و نیایش می توان سخن به میان آورد.