قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی

۱۳۹۱-۰۵-۰۵
rules

قواعد کلی فلسفه در فلسفه اسلامی

جلد نخست این اثر سه جلدی در حقیقت رساله دکتری نویسنده در سال‏ها پیش بوده است. دکتر دینانی در مقدمه جلد نخست این کتاب، در تعریف «قواعد کلی فلسفی در فلسفه اسلامی» توضیحاتی داده است که خواننده را به مفهوم این قواعد بیشتر آشنا می‏سازد.