درخشش ابن‌رشد در حکمت مشاء

۱۳۹۱-۰۶-۱۰
Averroes

درخشش ابن رشد درحکمت مشّاء

در میان فلاسفه اسلامی، ابن رشد و ابن سینا از موقعیت ویژه و ممتازی برخوردارند. این دو فیلسوف بزرگ بیش از فیلسوفان دیگر، در بیرون از جهان اسلام شناخته شده اند و آثارشان نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. شاید بتوان گفت که میزان تاثیر و نفوذ ابن رشد از جهت اندازه و مقدار، بیش از ابن سینا بوده است ولی از جهت دیگر فضل تقدم و سابق بودن ابن سینا را نمی توان نادیده انگاشت. آثار فلسفی و پزشکی ابن سینا سالهای متمادی پیش از آنکه ابن رشد به شهرت دست یابد برای اندیشمندان مغرب زمین مطرح بوده است.