جدیدترین مطالب و مقالات

۱۳۹۶-۰۱-۲۴
فراز و فرود فکر فلسفی

فراز و فرود فکر فلسفی

کتاب فراز و فرود فکر فلسفی تالیف دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی، در بهمن ماه ۹۵ منتشر شد. بخشی از فهرست: در جستجوی آنم که اکنون نیستم، فلسفه متاع بازاری نیست
۱۳۹۶-۰۱-۲۰
ما ز بالاییم و بالا میرویم

برنامه معرفت بیستم و هفتم اسفندماه ۱۳۹۵

هستی محض، همه جا حضور فعال دارد هستی محض «بُعد و جهت و اینجا و آنجا» ندارد، بلکه همه جا هست. تفسیر «ما ز بالاییم و بالا میرویم» را هم اکنون گوش کنید وببینید
۱۳۹۶-۰۱-۱۹
زمان موهوم

دفاع از حدوث زمانی عالم

متکلمان برای دفاع از حدوث زمانی عالم به طرح مسئله زمان موهوم دست زند. زمان موهوم یک وجود حداقلی برای زمان است اما خود گواه گریزناپذیری از زمان است.
۱۳۹۶-۰۱-۱۸
آیا فلسفه غرور آفرین است

مگر فیلسوف هم نیایش می کند؟

اگر فیلسوف از عقل پیروی می کند، عقل با غرور فاصله بسیار دارد. عده زیادی می پرسند که آیا فلسفه غرور آفرین است ؟ با مطالعه این مقاله بیشتر با موضوع آشنا شوید
۱۳۹۶-۰۱-۱۷
تعالی انسان عاقل

برنامه معرفت بیستم اسفندماه ۱۳۹۵

توقف، مقدمه به پستی رفتن و تنزل است. پس یک راه بیشتر نیست و آن بالارفتن است این خصلت آتش است. تعالی انسان عاقل یعنی تفکرعمیق و دقیق در اساسی ترین مسائل هستی
۱۳۹۶-۰۱-۱۴
دیالکتیک توحیدی عطار

برنامه معرفت سیزدهم اسفندماه ۱۳۹۵

انسان اگر همیشه گریه می کرد و خنده را نمی شناخت خوب بود؟ و اگر همیشه خنده می کرد و گریه را نمی دانست چطور؟ دیالکتیک توحیدی عطار یعنی همین مساله است.
۱۳۹۶-۰۱-۱۱
p1lrNZ0

برنامه معرفت ششم اسفندماه ۱۳۹۵

مردم فکر می‌کنند، وقتی که انسان می ‌میرد و تبدیل به خاک می‌شود، یعنی معدوم شده است. درحالی که این تحول است. فرق بین تحول و معدوم شدن بسیار زیاد است.
۱۳۹۶-۰۱-۰۷
به خود رفتن

برنامه معرفت بیست و نهم بهمن ۱۳۹۵

هر سالکی یک راهی دارد که آن راه از خودش شروع می شود و به سمت خودش ادامه پیدا می کند. آیا به خود رفتن به معنی «به خود مشغول شدن» است؟
۱۳۹۶-۰۱-۰۶
نور حقیقی

برنامه معرفت بیست و دوم بهمن ۱۳۹۵

خداوند، که نور حقیقی است و خودش نیز خود را نور آسمانها و زمین خوانده است، به طور مستقیم دیده نمی شود. پیوسته در مظاهر برای اشخاص آماده، آشکار می شود.