جدیدترین مطالب و مقالات

۱۳۹۶-۰۳-۱۸
اقتصاد در اعتقاد

اقتصاد و میانه روی در اعتقاد

مسئله اقتصاد در اعتقاد و دوری جستن از هرگونه افراط و تفریط در این باب یک مسئله عمده و بنیادی است که ابوحامد غزالی در کتاب الاقتصاد فی الاعتقاد بررسی می کند
۱۳۹۶-۰۳-۱۳
حکمت در ایران باستان

تفاوت حکمت و باورمندی

حکمت در ایران باستان از دین جدا نبوده است، چنان که دین هم از مظاهر و جلوه های حکمت به شمار می آمده است. در آن روزگار، فلسفه جز حکمت چیز دیگری نبوده است.
۱۳۹۶-۰۳-۱۲
کنید حکایت کرد سرهنگی به کسری

برنامه معرفت دوازدهم خرداد ۱۳۹۶

بانو پروین اعتصامی یکی از مفاخر ادبیات ایران زمین است. در شعر «حکایت کرد سرهنگی به کسری» اشاره بانو به دزد درونی بسیار تامل برانگیز است.
۱۳۹۶-۰۳-۱۱
هرچه نقل کنند از بشر در امکان است

هرچه نقل کنند از بشر در امکان است

و ما ابری نفسی و لا اذکیها / که هر چه نقل کنند از بشر در امکان است این بیت، شاهکار سعدی است. می گوید: خودم را تبرئه نمی کنم، همه چیز درباره انسان ممکن است
۱۳۹۶-۰۳-۱۰
نشست با اندیشه در میدان توحید

نشست با اندیشه در میدان توحید

جنید بغدادی می گوید: «اشرف المجالس و اعلاها الجلوس مع الفکر فی میدان التوحید» یعنی بهترین و بالاترین نشست ها، نشست با اندیشه در میدان توحید است.
۱۳۹۶-۰۳-۰۹
عدم تکرار در تاریخ

عدم تکرار در تاریخ

عدم تکرار در تاریخ مساله ای است که به آسانی می توان آن را پذیرفت ولی وضوح و بداهت آن هنگامی روشن تر می شود که به نظریه ایده آلیست ها بیش تر توجه نماییم.
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
خیام فیلسوف

غنیمت شمردن دم در اشعار خیام

بسیاری اشخاص ساده اندیش فکر می کنند، خیام می گوید باید بی بند و بار بود و دم غنیمت است. یعنی تعهدی نداشته باش. خیام فیلسوف مسئله زمان برایش بسیار مطرح بوده است.
۱۳۹۶-۰۳-۰۸
نصیحت های سهروردی

نصیحت های سهروردی

از نصیحت های سهروردی: بارها بیندیش پس آنگاه سخن بگو، آنجا که تو با سخن گفتن خود در زمره صالحان قرار میگیری، با سکوت نیز ممکن است به مقام فرشتگان نائل گردی.
۱۳۹۶-۰۳-۰۷
اصالت عقل و اصالت تجربه

داستان پر ماجرای عقل و حسّ

آنچه می خوانید یک داستان فلسفی واقعی از سیر تفکر از یونان تا به امروز است. آنچه در این داستان قابل تامل است، نظرات اصحاب اصالت عقل و اصالت تجربه است
۱۳۹۶-۰۳-۰۶
عرفان اسلامی و منطق فکری غرب

عرفان اسلامی و منطق فکری غرب

عرفان اسلامی و منطق فکری غرب با یکدیگر ناسازگار نیستند زیرا عرفان ما عصاره تفکر است. تفکر و فلسفه زوج اند. ذات فلسفه سوال است و فلسفه از سوال زاییده می شود.
۱۳۹۶-۰۳-۰۵
زین دو هزاران من و ما ای عجبا

برنامه معرفت پنجم خرداد ۱۳۹۶

فضای شعر زین دو هزاران من و ما ای عجبا من چه منم ، ساختار شکنانه است فیلسوفان ساختار شکن اروپا اگر این شعر مولوی را می خواندند، از مواضعشان دست بر می داشتند
۱۳۹۶-۰۳-۰۴
گزاره های دینی

دین چگونه خود را از کهنگی نجات می دهد؟

گزاره های دینی ثابت است اما گزاره های علمی ثابت نیست. اما سوالی که پیش می آید این است که این ثبات به معنی کهنگی دین نیست؟ دین چگونه می تواند با ثبات بماند؟