جدیدترین مطالب و مقالات

۱۳۹۶-۰۶-۱۷
انسان را به آسانی نمی توان شناخت

تفاوت میان علم و معرفت

چون حقیقت وجود را نمی توانیم تعریف کنیم، تعریف حقیقت علم نیز برای ما امکان پذیر نیست گر چه دریافت حقیقت وجود، جز از طریق حضور و مشاهده میسر نمی گردد.
۱۳۹۶-۰۶-۱۶
ایراد اهل ظاهر به فلاسفه

ایراد اهل ظاهر به فلاسفه

ما قبلا ایراد عرفا به فلاسفه را بررسی کردیم. ایراد اهل ظاهر به فلاسفه در مرحله جمود بر ظواهر توقف کرده و هرگونه تعمق و تدبّر در متون دینی انحراف محسوب میشود
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
اتحاد عاقل و معقول

اتحاد عاقل و معقول

قاعده اتحاد عاقل و معقول از قدیم الایام مطرح بوده و گفته مى شود که فرفوریوس درباره آن به تفصیل سخن گفته است. ملاصدرا براى اثبات به برهان تضایف تمسک کرده است
۱۳۹۶-۰۶-۱۴

انقلاب حقیقت محال است

قاعده عقلی و فلسفی انقلاب ماهیت محال است زیرا ماهیت از آن جهت که خود ماهیت است، جز همان ماهیت چیز دیگری نیست مفهومی جز خود آن ماهیت بر آن ماهیت صدق نمی کند.
۱۳۹۶-۰۶-۱۳
انسان کنشگر است

انسان کنشگر است

انسان کنشگر است زیرا انسان دست به تفکر می‎زند و فلسفه می‎بافد و فلسفه می‎گوید که هستی چیست، موجودشناسی چیست آیا مجموعه‎ی موجودات وجود هستند
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
ایراد عرفا به فلاسفه

ایراد عرفا به فلاسفه

چوبین بودن پای استدلالیون از عارف بزرگ مولوی در بین همه مشهور است اما براستی ایراد عرفا به فلاسفه چیست؟ فیلسوف و فلسفه چرا مورد انتقاد یک عارف واقع می شود؟
۱۳۹۶-۰۶-۱۱
راه های کشف گوهرهای معنوی انسان

برنامه معرفت دهم شهریور ۱۳۹۶

یکی از راه های کشف گوهرهای معنوی انسان در نظر شیخ عطار، شکستن حجاب های صدف مانند وجود آدمی است که مانع رسیدن ما به دریای مواج گوهرهای معنوی می شود.
۱۳۹۶-۰۶-۱۰
متحرک به محرک نیازمند است

متحرک به محرک نیازمند است

قاعده هر متحرک به محرک نیازمند است نیازمند بودن هر موجود متحرک به یک محرک را اثبات می کند. که بدون هیچگونه تردید باید آن را به ارسطو، منسوب نمود.
۱۳۹۶-۰۶-۰۹
ابداع زیبایی جاودانه، یعنی هنر

ابداع زیبایی جاودانه، یعنی هنر

ارائه دادن تعریف جامع از فرهنگ و همچنین هنر بسیار مشکل است. نمیدانم آیا می توان هنر را جامع و مانع تعریف کرد یا نه! اما ابداع زیبایی جاودانه، یعنی هنر
۱۳۹۶-۰۶-۰۸
سخن صادقانه از ابلیس

سخن صادقانه از ابلیس قبول می کنید؟

کار ابلیس شیطنت است؛ فرض کنید که ابلیس در قیافه ای ظاهر شد و حرف راست زد و ما بدانیم که آن، راست است؛ آیا سخن صادقانه از ابلیس را قبول می کنید؟
۱۳۹۶-۰۶-۰۷
تعادل بین درون و برون

منشا تحقق مرزها و فاصله ها

ضامن بودن خداوند نسبت به حقیقت، مستلزم تعطیل شدن عقل و آگاهی نیست بلکه برای تمییز و جدا کردن حق از باطل گوش فرا دادن به ندای عقل از ضروریات به شمار می آید. با نظریات صدرالدین قونوی، شاگرد ابن عربی آشنا شوید
۱۳۹۶-۰۶-۰۶
متافیزیک

ابونصر فارابی احیاگر فلسفه افلاطون

قبل از فارابی نیز فیلسوفانی بودند اما به عظمت اندیشه ‌های فارابی در جهان اسلام نداریم؛ به جرات می توان گفت ابونصر فارابی احیاگر فلسفه افلاطون و ارسطو است